Vývoz vozidla

Pro vývoz vozidla do jiného státu úřad přiděluje registrační značky s omezenou platností.


01. Identifikační kód:

02. Kód: 

03. Pojmenování (název) životní situace:

Vývoz vozidla do jiného státu.

04. Základní informace k životní situaci: 

Pro vývoz vozidla do jiného státu úřad přiděluje registrační značky s omezenou platností.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník vozidla nebo osoba jím zmocněná.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Úřad na žádost vlastníka silničního vozidla přidělí k tomuto vozidlu registrační značku s omezenou platností pro vývoz do jiného státu, jsou-li podle evidenční kontroly, která nebyla provedena více než 1 rok před podáním žádosti, v souladu skutečný stav vozidla a údaje v dokladech.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním vyplněného formuláře.

08. Na které instituci životní situaci řešit:

Úkon lze provést na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: 

Odbor správní
Karola Śliwky 50 Karviná-Fryštát
přízemí vpravo
paní Franzová, Martikánová, Chroboková, Spurná, Laryšová

tel: 596 387 785, 596 387 717-715, 596 387 713                    
v úředních hodinách úřadu.
Pro vyřízení vaší žádosti se můžete objednat prostřednictvím našeho rezervačního systému.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

Vyplněný formulář,  osvědčení o registraci vozidla, technický průkaz, byl-li vydán, doklad totožnosti vlastníka silničního vozidla a dosavadní tabulky s registrační značkou.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

Žádost o vydání registrační značky na vývoz Žádost o vydání registrační značky na vývoz (682,79 KB)

Plná moc k vydání registrační značky na vývoz Plná moc k vydání registrační značky na vývoz (49,90 KB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

Správní poplatek dle z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 200 Kč za každou vydanou tabulku registrační značky a 50 Kč za zápis změny do registru vozidel.

Způsoby úhrad poplatků

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Žádost je možné vyřídit na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace: 

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: 

Do žádosti žadatel vyplní identifikační údaje osoby z jiného státu a dobu platnosti tabulky s registrační značkou na vývoz (nepřesahující 3 měsíce).

16. Elektronická služba, kterou lze využít: 

Rezervační systém pro objednání návštěvy úřadu.

Rezervační systém - objednejte se online

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

Z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy: 

Vyhl. č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: 

Neuvedeno.

21. Nejčastější dotazy: 

Neuvedeno.

22. Další informace: 

Neuvedeno.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Neuvedeno.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor správní, oddělení dopravněsprávní

26. Kontaktní osoba:

Ing. Jana Michaličková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován:

01.01.2024

29. Datum konce platnosti popisu:

Neuvedeno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

Neuvedeno.