Přidělení bytu v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením

folder-document.png Žádost o přidělení bytu v BD Občan invalidní, který byl uznán pro invaliditu druhého a třetího stupně a jemuž byla přiznána dávka důchodového pojištění nebo občan starší 60 let žijící osaměle, jehož zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují zavedení sociální služby, popř. manželská či jiná dvojice, jestliže jsou u obou z nich splněny uvedené podmínky.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:  

- žádost o přidělení bytu v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením

04. Základní informace k životní situaci:

- občan invalidní, který byl uznán pro invaliditu druhého a třetího stupně a jemuž byla přiznána dávka důchodového
  pojištění nebo občan starší 60 let žijící  osaměle, popř. manželská či jiná dvojice, jestliže jsou u obou z nich splněny
  podmínky uvedené v předchozím odstavci tj. buďto jsou oba poživateli dávky důchodového pojištění 
  - tj. invalidního důchodu pro invaliditu druhého či třetího stupně nebo jsou starší 60 let   


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

- žadatel, rodinný příslušník, příbuzný

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

- občan starší 60 let nebo poživatel dávky důchodového pojištění tzn. invalidního důchodu II. nebo III. stupně invalidity,
  soběstačný, bez závislosti na péči druhé osoby. Nesmí být finančním dlužníkem města
  a ostatních správců bytového fondu,vč. bezdlužnosti u dodavatelů energií, což je nutné písemně doložit.
  Nesmí trpět závažným duševním onemocněním, musí být bez závislosti na alkoholu a jiných toxických látkách.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

 - podáním žádosti (vyplněného formuláře vč. souhlasu se zpracováním osobních údajů) a doložením
   ostatních náležitostí uvedených v bodě 6


08. Na které instituci životní situaci řešit:

- Magistrát města Karviné, Odbor sociální, oddělení sociálního plánování a podpory, 
  ul. Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát


09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

- Magistrát města Karviné, Odbor sociální, ul. Karola Śliwky 219, Karviná – Fryštát

- Bc. Petra Vysocká, 1. patro, kanc. č. 210, tel.: 596 387 314, e-mail: petra.vysocka@karvina_cz  (petra.vysocka@karvina_cz)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

- vyplněný formulář + náležitosti uvedené v bodě 6

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Ke stažení:

Žádost o přidělení bytu v BD

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

- bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 -

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

- nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:  

- umožnění šetření sociální situace v místě pobytu žadatele, ohlásit změny týkající se žadatele
  (odstěhování se, změna kontaktních údajů, změna  zdravotního stavu, apod.)

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

- žádná


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:  

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- zákon 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů


18. Jaké jsou související předpisy:

- nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016
  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

- žádné

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

- vyřazení žádosti, zjistí-li se, že žadatel při podání žádosti, či při změnách u své žádosti uvedl
   záměrně nesprávné údaje, které ho neoprávněně zvýhodní. Pokud žadatel bezdůvodně
   2x odmítne nabízený byt, bude žádost vyřazena z evidence. 

21. Nejčastější dotazy:

- dotazy se řeší individuálně dle konkrétních informací

22. Další informace:

- žádné

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také
      z jiných zdrojů a v jiné formě:

- telefonicky-viz bod 26.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

- žádné

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

- Odbor sociální, oddělení sociálního plánování a podpory

26. Kontaktní osoba:

- Bc. Petra Vysocká, tel. 596 387 314, e-mail: petra.vysocka@karvina_cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

 - 01.09.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:

- 02.09.2020

29. Datum konce platnosti popisu:

 -

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

 -