Žádost o souhlas vlastníka kanalizačního řadu k připojení nemovitosti

folder-document.png Souhlas se vyřizuje za účelem vybudování kanalizační přípojky, která bude napojena na kanalizační řad v majetku statutárního města Karviné. Souhlas je předkládán provozovateli kanalizace pro potřeby vydání stanoviska k napojení na kanalizaci, a dále je předkládán stavebnímu úřadu k žádosti o vydání územního souhlasu.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o souhlas vlastníka kanalizačního řadu k připojení nemovitosti

04. Základní informace k životní situaci:
Souhlas se vyřizuje za účelem vybudování kanalizační přípojky, která bude napojena na kanalizační řad v majetku statutárního města Karviné. Souhlas je předkládán provozovateli kanalizace pro potřeby vydání stanoviska k napojení na kanalizaci, a dále je předkládán stavebnímu úřadu k žádosti o vydání územního souhlasu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzické a právnické osoby.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Vyplněný tiskopis žádosti, situační snímek se zakreslením navržené kanalizační přípojky.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněného formuláře) a situačního snímku.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné, Odbor majetkový.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor majetkový, oddělení provozu a údržby majetku, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, adresa pracoviště: budova B, ul. Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát 1. patro, kancelář číslo 58 - Iva Wenzlová.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář, situační snímek.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Lhůta pro vyřízení do 30 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Provozovatel kanalizace, kterým je společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., dále stavební úřad Magistrátu města Karviné.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Po obdržení souhlasu vlastníka kanalizačního řadu je nutno požádat provozovatele o vydání stanoviska k napojení na kanalizaci. Dále je nutno požádat stavební úřad o vydání územního souhlasu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
-

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
-

18. Jaké jsou související předpisy:
-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Neuplatňují se opravné prostředky, nepostupuje se dle správního řádu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
-

21. Nejčastější dotazy:
-

22. Další informace:
-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Telefonicky: 596 387 334

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor majetkový, oddělení provozu a údržby majetku.

26. Kontaktní osoba:
Iva Wenzlová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován:
 27.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno