Závazné stanovisko k údržbě, opravě, rekonstrukci nebo jiné úpravě kulturní památky

folder-document.png Postup žádosti o závazné stanovisko k údržbě, opravě, rekonstrukci nebo jiné úpravě kulturní památky.


01. Identifikační kód:
222

02. Kód:
222

03. Pojmenování (název) životní situace:
závazné stanovisko k údržbě, opravě, rekonstrukci nebo jiné úpravě kulturní památky

04. Základní informace k životní situaci:
závazné stanovisko k údržbě, opravě, rekonstrukci nebo jiné úpravě kulturní památky

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
vlastník kulturní památky, který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
před záměrem provést údržbu, opravu, rekonstrukci nebo jinou úpravu kulturní památky požádat o vydání závazného stanoviska

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněného formuláře)

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
vyplněný formulář + přílohy uvedené ve formuláři

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

formulář je k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
nejsou vyžadovány

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
nejpozději do 60 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka: es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
odle ust. § 14 odst. 1 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči,

18. Jaké jsou související předpisy:
vyhláška č. 66/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
odvolání dle § 81 správního řádu a přezkumné řízení dle § 94 správního řádu

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
pokuta až do výše 2 000 000,- Kč

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  01.01.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:
01.01.2020

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno