Závazné stanovisko ke stavbě v městské památkové zóně nebo v jejím ochranném pásmu

folder-document.png Postup vydání závazného stanoviska ke stavbě, k umístění stavby, ke změně stavby, k terénním úpravám, k odstranění stavby, k úpravě dřevin, k udržovacím pracem v městské památkové zóně a jejím ochranném pásmu.


01. Identifikační kód:
266

02. Kód:
266

03. Pojmenování (název) životní situace:
závazné stanovisko ke stavbě, k umístění stavby, ke změně stavby, k terénním úpravám, k odstranění stavby, k úpravě dřevin, k udržovacím pracem v městské památkové zóně a jejím ochranném pásmu

04. Základní informace k životní situaci:
zamýšlená stavba, změna stavby, terénní úprava, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úprava dřevin nebo udržovací práce na nemovitosti v městské památkové zóně nebo v jejím ochranném pásmu vyžaduje vydání závazného stanoviska

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
vlastník (správce, uživatel) nemovitosti

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
k zamýšlené stavbě, ke změně stavby, k terénní úpravě, k umístění nebo odstranění zařízení, k odstranění stavby, k úpravě dřevin nebo k udržovacím pracem na nemovitosti v městské památkové zóně nebo v jejím ochranném pásmu předem požádat o vydání závazného stanoviska

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněného formuláře)

08. Na které instituci životní situaci řešit:

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
vyplněný formulář + přílohy uvedené ve formuláři

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

formulář je k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
nejsou vyžadovány

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
nejpozději do 60 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka: es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
podle ust. § 14 odst. 2 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči,

18. Jaké jsou související předpisy:
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
odvolání dle § 81 správního řádu a přezkumné řízení dle § 94 správního řádu

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
pokuta do výše 2 000 000,- Kč

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
nejsou

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu

26. Kontaktní osoba:
neuvedeno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  01.01.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:
  01.01.2020

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno