Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Komunikace

Období

Mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Ve Svahu, městské části Karviná-Ráj, obci Karviná   z důvodu realizace stavby „Oprava MK ul. Ve Svahu v Karviné-Ráji, od ul. Olbrachtova po sjezd u č.p. 798“.

probíhat bude v etapách:

1. etapa – úplná uzavírka v době od 06:00 hod. dne 11.09.2023 do 18:00 hod. dne 29.10.2023. Místní komunikace ul. Ve Svahu (úsek od křižovatky s místní komunikací ul. U Lesa do poloviny sjezdu k zadním garážím naproti rozhraní BD č.p. 790/5 a 789/7).

2. etapa – úplná uzavírka v době od 06:00 hod. dne 30.10.2023 do 18:00 hod. dne 10.12.2023. Místní komunikace ul. Ve Svahu (úsek od poloviny sjezdu k zadním garážím naproti rozhraní BD č.p. 790/5 a 789/7 do poloviny křižovatky s místní komunikací ul. Olbrachtova).

Objízdná trasa: V obou etapách po místní komunikaci ul. Olbrachtova, ul. Sovova, ul. U Lesa a ul. Ve Svahu, v městské části Karviná-Ráj, v obci Karviná.

v čase:

od 11.09.2023

do 10.12.2023

 mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Víta Nejedlého  z důvodu provádění stavebních prací za účelem uložení vodovodní a kanalizační přípojky v rámci realizace stavby „Dětské dopravní hřiště v Karviné-Ráji“.

 

Druh uzavírky: úplná

Místo uzavírky: ul. Víta Nejedlého v městské části Karviná-Ráj, v obci Karviná

Délka uzavřeného úseku: cca 220 m

Doba uzavírky: v období od 20.11.2023 do 26.11.2023

Objízdná trasa: po místní komunikaci ul. Březová, v městské části Karviná-Ráj, v obci Karviná

v čase:

od 20.11.2023

do 26.11.2023

 mapa

Částečná uzavírka silnice č. I/59 (ulice Ostravská)z důvodu opravy povrchu části této silnice v úseku od mostu přes řeku Olši po mimoúrovňovou křižovatku se silnicí č. I/67.

 

Druh uzavírky: částečná

Místo uzavírky: silnice č. I/59 (ulice Ostravská)

Délka uzavřeného úseku: 500 m

Doba uzavírky: v období od 27.11.2023 do 08.12.2023

Objízdná trasa: není stanovena

Doplňující informace :

Autobusové zastávky linek veřejné linkové dopravy nebudou dotčeny.

Práce budou provedeny při dopravním omezení, které spočívá ve sníženém počtu jízdních pruhů na silnici I/59 (pro každý směr jízdy zůstane jeden jízdní pruh) s tím, že bude (zůstane) umožněno levé odbočení autobusů při výjezdu z místní komunikace ulice Lešetínská směrem do města

 v čase:

od 27.11.2023

do 08.12.2023

 mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Víta Nejedlého  z důvodu provádění stavebních prací za účelem opravy povrchu vozovky v rámci realizace stavby „Dětské dopravní hřiště v Karviné-Ráji“.

 

Druh uzavírky: úplná

Místo uzavírky: místní komunikace ul. Víta Nejedlého v městské části Karviná-Ráj, v obci Karviná

Doba uzavírky: od 29.11.2023 do 10.12.2023. Uzavírka bude trvat 3 dny v tomto rozmezí.

Objízdná trasa: po místní komunikaci ul. Březová, v městské části Karviná-Ráj, v obci Karviná

 v čase:

od 29.11.2023

do 10.12.2023

 mapa

Částečná uzavírka silnice č. I/67 (ulice Nádražní) z důvodu opravy povrchu části této silnice v úseku od mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/59 po světelně řízenou křižovatku se silnicí III/4688 (ulice Havířská) a místní komunikací ulice Svatopluka Čecha.

 

Druh uzavírky: částečná

Místo uzavírky: silnice č. I/67 (ulice Nádražní)

Délka uzavřeného úseku: cca 900 m

Doba uzavírky: v období od 01.12.2023 do 20.12.2023

Objízdná trasa: Z důvodu přechodného znemožnění levého odbočení ze silnice I/67 (ulice Nádražní) ve směru na Bohumín bude vedena objízdná trasa po silnici I/67 (ulice Ostravská a třída 17. listopadu), po místní komunikaci třídy Osvobození a dále po silnici III/4688 (ulice Havířská.

Doplňující informace :

Autobusové zastávky linek veřejné linkové dopravy nebudou dotčeny (po celou dobu stavby bude zachována obslužnost přilehlého autobusového nádraží, a to vždy minimálně jedním ze dvou stávajících připojení na silnici I/67 – ulice Nádražní).

 

Veškeré práce budou probíhat při sníženém počtu jízdních pruhů, kdy bude zachován jeden volný jízdní pruh pro každý směry jízdy na této silnici.

 

Z důvodu přechodného znemožnění levého odbočení ze silnice I/67 (ulice Nádražní) ve směru na Bohumín bude vedena objízdná trasa po silnici I/67 (ulice Ostravská a třída 17. listopadu), po místní komunikaci třídy Osvobození a dále po silnici III/4688 (ulice Havířská), kde bude na předmětné světelně řízené křižovatce zachováno pravé odbočení pro daný směr.

Současně bude uslepena místní komunikace ulice Svatopluka Čecha, kdy na tuto ulici nebude možno vjet z křižovatky s ulicí Nádražní a ulicí Bohumínská, ale pouze ze strany od světelně řízené křižovatky s tř. 17. listopadu a ulicí Karola Śliwky.

 v čase:

od 01.12.2023

do 20.12.2023

 mapa

Úplné uzavírky místních komunikací, v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná v souvislosti s konáním akce „Karvinský vánoční jarmark“.

Místo a termín uzavírky:

a)  Masarykovo náměstí od okružní křižovatky s ul. Karola Śliwky, 03.12.2023 od 10:00 do 19:00 hodin;

b) ul. Pivovarská, 03.12.2023 od 10:00 do 19:00 hodin;

c) ul. Hrnčířská, 03.12.2023 od 16:00 do 19:00 hodin;

d) parkoviště naproti budovy Revírní bratrské pokladny:

  • 28.11.2023 od 06:00 hod. do 10:00 hod.,
  • 03.12.2023 od 06:00 hod. do 22:00 hod.,
  • 06.12.2023 od 10:00 hod. do 19:00 hod.,
  • 08.12.2023 od 06:00 hod. do 20:00 hod.,
  • 09.12.2023 – 10.12.2023 od 06:00 hod. do 20:00 hod.,
  • 15.12.2023 od 06:00 hod. do 20:00 hod.,
  • 16.12.2023 – 17.12.2023 od 06:00 hod. do 20:00 hod.,
  • 22.12.2023 od 06:00 hod. do 20:00 hod.;

e) parkoviště u radnice, 03.12.2023 od 10:00 do 19:00 hodin;

f) Masarykovo náměstí podél budovy Lottyhausu směrem k budově zámku, 03.12.2023 od 10:00 hod. do 22:00 hod;

g) Masarykovo náměstí komunikace mezi plochou náměstí a sochou T.G. Masaryka, 06.12.2023 od 10:00 hod. do 20:00 hod.;

 

Objízdná trasa: není stanovena, dopravu budou regulovat náležitě poučeni

pořadatelé, pracovníci MěDK Karviná a strážnici MP Karviná.

v čase:

od 28.11.2023

do 22.12.2023

 mapa