Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


 

Komunikace

Období

Mapa

Úplná uzavírka části ul. U Farmy, v městské části Karviná-Ráj, obec Karviná  z důvodu realizace stavby pod názvem „Obytná zóna Karviná-Ráj – technická infrastruktura“

Druh uzavírky: úplná

Místo uzavírky: ul. U Farmy

Délka uzavřeného úseku: cca 300 m, v úseku od domu č.p. 1324 po vysílač;

Doba uzavírky: od 7:30 hod. dne 27.07.2022 do 15:00 hod. dne 25.08.2022

Objízdná trasa: po silnici III/47216 (ul. Polská), silnici I/67 (tř. 17. listopadu), silnici II/472 (ul. Borovského) a neuzavřené částí místní komunikace ul. U Farmy až k místu uzavírky v městské části Karviná-Ráj, v obci Karviná.

 v čase:

od 27. 07. 2022

do 25. 08. 2022

 mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ul. U Lesa v Karviné-Ráji   z důvodu realizace stavby pod názvem „Oprava MK ul. U Lesa v Karviné – Ráji, od č.p. 757 k odbočce k DPS č.p. 871“

Druh uzavírky: úplná

Místo uzavírky: místní komunikace ul. U Lesa v Karviné-Ráji

Délka uzavřeného úseku: 180 m (úsek od křižovatky u č.p. 757 do poloviny křižovatky k DPS u č.p. 871 včetně parkovišť a chodníků, pozemky parc. č. 501/159, 501/126, 501/133, 501/163, 501/344, 501/345, vše k.ú. Ráj)

Doba uzavírky: od 06:00 hod. dne 01.08.2022 do 18:00 hod. dne 09.10.2022

Objízdná trasa: po neuzavřených částech místní komunikace ul. U Lesa a dále místní komunikaci ul. Sovova, silnici II/472 (ul. Borovského), místní komunikaci ul. Olbrachtova a ul. Ve Svahu až k místu uzavírky (kde bude jednosměrný provoz na části ul. U Lesa upraven na obousměrný s vyhýbnami)

 v čase:

od 01.08.2022

do 09.10.2022

Úplná uzavírka místní komunikace a parkoviště ul. Kašparova v Karviné-Hranicíchz důvodu realizace stavby pod názvem „Oprava komunikace včetně parkoviště ul. Kašparova čp. 2921-2929 v Karviné-Hranicích““

Délka uzavřeného úseku: parkoviště ul. Kašparova čp. 2921-2929

probíhat bude v etapách:

1. etapa

  •  částečná uzavírka v době od 06:00 hodin dne 08.08.2022 do 06:00 hodin dne 19.08.2022. Jedná se o část vozovky a část parkoviště v úseku od křižovatky s místní komunikací ulice Slovenská po obytné domy čp. 2921 a 2922 na ulici Kašparova (viz přiložené situace)

2. etapa 

  • úplná uzavírka v době od 06:00 hodin dne 19.08.2022 do 18:00 hodin dne 29.08.2022 z důvodu frézování a pokládky nového povrchu
  • v době od 06:00 hodin dne 09.09.2022 do 18:00 hodin dne 12.09.2022 z důvodu provedení obnovy vodorovného dopravního značení. Jedná se v obou případech o vozovku a parkoviště v úseku od křižovatky s místní komunikací ulice Slovenská po obytné domy čp. 2921 a 2922 na ulici Kašparova (viz přiložené situace).)

Objízdná trasa: Při úplné uzavírce bude vedena po místní komunikaci ulice Slovenská - vozovka a pak chodník v jednosměrném provozu (vnitrobloková spojka s omezeným vjezdem a smíšeným provozem) na pozemku parcelní číslo 2715/131, v katastrálním území Karviná-město, a dále obousměrně po neuzavřené části místní komunikace ulice Kašparova, a to v úseku obytných domů čp. 2923-2929 v městské části Karviná-Hranice, obec Karviná.

v čase:

od 08.08.2022

do 12.09.2022

 mapa

Úplná uzavírka, ul. ulic Mickiewiczova a U Vodárny  z důvodu realizace stavby pod názvem „Dolní Marklovice, rekonstrukce NNv“

Druh uzavírky: úplná

Místo uzavírky a doba uzavírky:

  • veřejně přístupná účelová komunikace ul. U Vodárny (1. etapa), pozemek parcelní číslo 2822 v katastrálním území Karviná-město, v obci   Karviná, ve dnech 11.08.2022, 15.08.2022, 22.08.2022, 07.09.2022 a jeden den v termínu od 13.10.2022 do 21.10.2022;
  •  místní komunikace II. třídy ul. Mickiewiczova v úseku od domu čp. 424 po křižovatku s místní komunikací 16c včetně (etapy č. 2, 3 a 5);
  •  místní komunikace II. třídy ul. Mickiewiczova v úseku od domu čp. 1875 po dům čp. 163 (etapa č. 13);

Délka uzavřeného úseku:

  • veřejně přístupné účelové komunikace ul. U Vodárny (1. etapa) cca 20 m u domu č.p. 10;
  • místní komunikace II. třídy ul. Mickiewiczova (etapy č. 2, 3 a 5) cca 150 m;
  • místní komunikace II. třídy ul. Mickiewiczova (etapa č. 13) cca 50 m;

Objízdná trasa: nebyla stanovena

 v čase:

od 11.08.2022

do 21.10.2022

 mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Březová v Karviné-Ráji

probíhat bude v etapách:

1. etapa v době od 06:00 hodin dne 21.03.2022 do 18:00 hodin dne 31.03.2022 v úseku od křižovatky s místní komunikací ulice Víta Nejedlého po křižovatku s místní komunikací ulice Božkova (délka 375 metrů) z důvodu kácení stromů podél ulice Březová. Po tuto dobu bude ulice Dačického obousměrná s vytvořenými výhybnami.

2. etapa v době od 06:00 hodin dne 01.04.2022 do 18:00 hodin dne 12.06.2022 v úseku od poloviny křižovatky s místní komunikací ulice Dačického po křižovatku s místní komunikací ulice Božkova (délka 137 metrů) z důvodu realizace samotných stavebních úprav. Po tuto dobu zůstane ve zbývající části ulice Březová zachován jednosměrný provoz s průjezdem na ulici Dačického.

3. etapa v době od 06:00 hodin dne 13.06.2022 do 18:00 hodin dne 30.09.2022 v úseku od poloviny křižovatky s místní komunikací ulice Víta Nejedlého po polovinu křižovatky s místní komunikací ulice Dačického (délka 238 metrů) z důvodu realizace samotných stavebních úprav. Po tuto dobu zůstane na ulici Víta Nejedlého zachován jednosměrný provoz s průjezdem z ulice Březová ze směru od ulice Kosmonautů.

4. etapa v době od 06:00 hodin dne 01.10.2022 do 18:00 hodin dne 16.12.2022 v úseku od křižovatky se sil. III/4688 (ulice Kosmonautů) po polovinu křižovatky s místní komunikací ulice Víta Nejedlého (délka 107 metrů) z důvodu realizace samotných stavebních úprav. Po tuto dobu bude jednosměrný provoz na ulici Víta Nejedlého otočen s průjezdem na ulici Březová ve směru k ulici Božkova.

v čase:

od 21.03.2022

do 16.12.2022

Uzavírka na místní komunikaci ul. Velké Kempy   z důvodu provádění stavby „Demolice a výstavba mostu M 59/9 přes Louckou Mlýnku u pily v Karviné-Loukách“

Druh uzavírky: úplná

Místo uzavírky: místní komunikace IV. třídy ul. Velké Kempy, v místě mostu M 59/9 přes Louckou Mlýnku, v městské části Karviná-Louky, v obci Karviná

Délka uzavřeného úseku: cca 20m

Doba uzavírky: : od 07:30 hodin dne 04.07.2022 do 12:00 hodin dne 31.12.2022

Objízdná trasa: bude vedena po místních komunikacích ul. Velké Kempy a Ke Statku dle stanovení přechodného dopravního značení, v městské části Karviná-Louky, v obci Karviná

 v čase:

od 04.07.2022

do 31.12.2022

 mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Zahradnická, ul. Studentská v Karviné-Mizerově z důvodu realizace stavby pod názvem „Karviná-Mizerov, ul. Zahradnická výměna vodovodního řádu“

Místo uzavírky: místní komunikace ul. Zahradnická, ul. Studentská v Karviné-Mizerově, v obci Karviná

Délka uzavřeného úseku: ul. Zahradnická 230 m (v úseku od křižovatky ul. Zahradnická s ul. Studentská po dům č. popisné 496/16) ul. Studentská 15 m

probíhat bude v etapách:

1. etapa ul. Zahradnická ( v termínu od 73.06.2022, 7:00 hod. do 20.10.2022, 15:00 hod.)

2. etapa ul. Studentská ( v termínu od 18.07.2022, 7:00 hod. do 29.07.2022, 15:00 hod.)

Objízdná trasa:povede po silnici II/472 (ul. Borovského), silnici I/67 (tř.17. listopadu), silnici II/475 (ul. Rudé armády) a neuzavřené částí místní komunikace ul. Studentská až k místu uzavírky v Karviné-Mizerově

v čase:

od 27.06.2022

do 20.10.2022

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Jedlová,  z důvodu stavebních prací spojných s provedením výkopu a uložení přípojky elektřiny, v rámci realizace stavby pod názvem „Karviná, č. parc. 2187/25, příp. NNk“

Druh uzavírky: úplná

Místo uzavírky: místní komunikace ul. Jedlová, v městské části Karviná-Hranice, v obci Karviná

Délka uzavřeného úseku: cca 10 m (úsek za křižovatkou s ul. Žižkova, od domu č. popisné 404/106 po dům č. popisné 1988/2, pozemky parc. č. 2206/3 a 2241/73)

Doba uzavírky: v období od 22.08.2022 do 31.08.2022 dva dny (s jednodenní uzávěrou komunikace)

Objízdná trasa: není stanovena

 v čase:

od 22.08.2022

do 31.08.2022

Omezení silničního provozu na třídě 17. listopadu - ulici Těšínská silnice I/67 (výjezd z Karviné ve směru na Český Těšín)  z důvodu napojení nově budovaného obchvatu na stávající silnici I/67

probíhat bude v etapách:

1. etapa od 07.07.2022 do 14.08.2022

2. etapa od 15.08.2022 do 16.09.2022

3. etapa od 17.09.2022 do 31.12.2022

Práce budou v prvních dvou etapách probíhat při zachování jednoho volného jízdního pruhu pro oba směry jízdy, kdy bude provoz řízen světelně signalizačním zařízením (kyvadlově). Ve třetí etapě již bude pro každý směr jízdy k dispozici jeden jízdní pruh. V první etapě bude provoz veden ještě po stávající silnici a ve druhé a třetí etapě již po nově vybudované stavbě.

v čase:

od 07.07.2022

do 31.12.2022

 mapa

Uzavírky místní komunikace ul. Fryštátská (úsek od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Karola Śliwky) z důvodů konání farmářských trhů v roce 2022

Objízdná trasa bude vedena po ul. Zámecká.

v čase:

od 06:00

do 20:00

ve dnech:

18.05.2022

15.06.2022

20.07.2022

17.08.2022

21.09.2022

19.10.2022

16.11.2022

 mapa

Částečná uzavírka silnice I/67, ul. Bohumínská  z důvodu realizace stavby pod názvem „I/67 Karviná – Koukolná, km 13,953 – 17,059“

Druh uzavírky: částečná

Místo uzavírky: silnice I/67, ul. Bohumínská

Délka uzavřeného úseku: cca 3 km úseku od světelně řízené křižovatky s ulicemi Nádražní, Havířská a Svatopluka Čecha skoro až po odbočku ve Starém Městě na Závadu u ČS PHM

Doba uzavírky: od 06.06.2022 do 07.09.2022

Objízdná trasa: nebyla stanovena

Práce budou probíhat při zachování jednoho volného jízdního pruhu pro oba směry jízdy po dobu provádění stavby, kdy po dobu frézování bude provoz řízen pracovníky stavby a při následné pokládce živice v km 15,779 – 16,272 (po polovinách) bude provoz řízen světelně signalizačním zařízením (kyvadlově). Jednotlivá napojení v křižovatkách s místními komunikacemi zůstanou zachována (zejména pro autobusy linek městské autobusové dopravy), s výjimkou uslepení výjezdu z místní komunikace ulice Staroměstská při 2. polovině pokládky živice.

probíhat bude v etapách:

2. etapa v termínu od 06. 06.2022 do10. 07.2022,

3. etapa v termínu od 13. 07.2022. do 15.07.2022,

4. etapa v termínu od 13.07.2022. do 15.07.2022,

2. etapa – fáze 1 v termínu od 14.07.2022 do 15.07.2022,

2. etapa – fáze 2 v termínu od 16.07.2022 do 17.07.2022,

5. etapa v termínu od 16.07.2022. do 18.07.2022,

6. etapa v termínu od 19.07.2022. do 21.07.2022,

3. etapa v termínu od 25.07.2022. do 26.07.2022,

4. etapa v termínu od 27.07.2022. do 28.07.2022,

2. etapa – fáze 3 v termínu od 29.07.2022. do 29.07.2022,

5. etapa v termínu od 01.08.2022. do 02.08.2022,

6. etapa v termínu od 03.08.2022. do 05.08.2022, 

dokončovací práce v termínu od 08.08.2022. do 07.09.2022,

V pracovních etapách 4., 5. a 6. dojde k přemístění autobusových zastávek Karviná, Staré město, Olšiny; Karviná, Staré město, u mostu; Karviná Staré město, hranice. V ostatních etapách autobusové zastávky nebudou dotčeny.

Přehlednější rozdělení jednotlivých etap je v přiložených situačních snímcích.

 v čase:

od 06.06.2022

do 07.09.2022

 mapa  mapa

Úplná uzavírka silnice III/4689 v obci Petrovice u Karviné v km cca 1,870 – 1,916 z důvodu rekonstrukce železničního mostu ev. č. 4689-1 v souvislosti s realizací stavby „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC

Objízdná trasa: po silnici III/4753, II/475 a místní komunikaci 17c. V době úplné uzavírky silnice II/475 v místě železničního přejezdu P6517 bude objízdná trasa vedena po silnici III/4753, dále po veřejně přístupné účelové komunikaci pod zrekonstruovaným železničním podjezdem (výška průjezdního prostoru min. 4,2 m – bez omezení), po místní komunikaci 17c a silnici II/475 v obci Petrovice u Karviné.

 

Dotčená linka 873538 Karviná – Petrovice u Karviné, Prstná, (ČSAD Karviná a. s.)

Autobusová zastávka Petrovice u Karv., žel.st. bude dočasně, v obou směrech přemístěna, k budově vlakové stanice Petrovice u Karviné, kde bude zřízeno betonové nástupiště.

Spoje linky budou tam a zpět vedeny ze zastávky Karviná,Fryštát, aut.nádr. až po zastávku Petrovice u Karv.,hranice po své trase, pak dále po III/4689, vpravo po místní komunikaci 17c, přemístěná zastávka Petrovice u Karv.,žel.st., vlevo do nově vybudovaného podjezdu, vlevo na III/4753, pak po této komunikaci na zast. Petrovice u Karv.,Dolní Markl.,Pustky, dále po III/4753 na kruhový objezd, zde se obrátí zpět na zastávku Petrovice u Karv.,střed a dále po své trase.

od 01.04. 2022

do 31.10. 2022

 

Úplná uzavírka silnice II/475 v obci Petrovice u Karviné úplnou uzavírkou silničního provozu v km cca 18,060 – 18,325 z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu P6517 v souvislosti s realizací stavby „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“

Objízdná trasa:  po silnici III/4753, dále po veřejně přístupné účelové komunikaci pod zrekonstruovaným železničním podjezdem (výška průjezdního prostoru min. 4,2 m – bez omezení), po místní komunikaci 17c a silnici II/475 v obci Petrovice u Karviné.

 

Dotčená linka 873537 Karviná – Petrovice u Karviné – Dětmarovice – Orlová, (ČSAD Karviná a. s.)

Autobusové zastávky Petrovice u Karv.,Dolní Markl.,kostel a Petrovice u Karv.,Dolní Markl.,dvůr, v obou směrech, budou dočasně a mimo vybrané spoje linky neobslouženy. V úseku zastávek Petrovice u Karv.,střed; Petrovice u Karv.,Dolní Markl.,Pustky; Petrovice u Karv.,Dolní Markl.,dvůr a Petrovice u Karv.,Dolní Markl.,kostel bude zhotovitelem zajištěna kyvadlová doprava návazná na spoje pravidelných linek 873537 a 873538.

Spoje linky budou tam a zpět vedeny ze zastávky Karviná,Fryštát,aut.nádr. po zastávku Petrovice u Karv.,Dolní Markl.,škola po své trase, dále po II/475, vlevo před přejezdem po místní komunikaci 17c, vpravo do nově vybudovaného podjezdu, vlevo na III/4753 na zastávku Petrovice u Karv.,Dolní Markl.,Pustky a dále po své trase.

od 04.04.2022 do 12.04.2022

od 27.04.2022 do 12.05.2022

od 17.07.2022 do 21.07.2022

od 05.08.2022 do 07.08.2022

od 31.08.2022 do 13.09.2022

od 24.11.2022 do 29.11.2022

 

Částečná uzavírka silnice I/59 (ulice Ostravská) a I/67 (ulice Nádražní) ve dvou úsecích

Práce budou probíhat při sníženém počtu jízdních pruhů na silnici I/59 ze dvou na jeden ve směru do Karviné a při zachování pouze jednoho jízdního pruhu o šíři 3,5m pro oba směry na silnici I/67 s tím, že provoz bude řízen kyvadlově pomocí světelně signalizačního zařízení.“

od 01.03.2022

do 30.11.2022

 mapa

Úplná uzavírka silnice III/4687 v úseku od křižovatky se silnicí I/67 po odbočku na ul. Svornosti v Karviné-Lázně Darkov. V průběhu prací bude vybudováno nové napojení silnice III/4687 na silnici I/67 ve směru na Český Těšín.

Objízdná trasa: po silnicích I/67, II/475, III/4749 a po silnici III/4687 až k místu uzavírky, nebo po silnici I/59, III/4749, a III/4687 až k místu uzavírky.

Uzavírka ovlivní provoz veřejné linkové osobní dopravy následujícím způsobem:

Autobusové zastávky:

Karviná, Darkov, nadjezd a Karviná, Darkov, pomocný závod budou dočasně neobsluhovány ( MHD  linka č. 877515 a PHD linky č. 870540 (873540), 873541, 873581 a 873582, 870583 (912583 a 913583))

Objízdná trasa pro autobusovou dopravu: po silnicích I/67, II/475, III/4749, po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem dolu ČSM nebo po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu Darkov a po silnici III/4687 až k místu uzavírky, nebo po silnici I/59, III/4749, po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu Darkov a III/4687 až k místu uzavírky.

Linky veřejné linkové osobní dopravy – příměstské dopravy 870540 (873540), 873541, 873581 a 873582, budou obousměrně vedeny po trase I/67 – II/475 a pak po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu ČSM na původní trasu.

Linka 870583 (912583 a 913583) pojede ve směru z Havířova u většiny svých spojů v pracovních dnech po své trase až na zastávku „Stonava, Bonkov, rozcestí“ a, pak po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu Darkov, sil. III/4749 až na křižovatku se
sil. I/59, po sil. I/59 až na zastávku Karviná, Fryštát, u žel.st., na sil. I/67 (ulice Ostravská), dále pak po tř. 17. listopadu, vlevo na místní komunikaci tř. Osvobození a dále po své trase. V případě spojů č. 20 a 46 (pracovní dny) a u všech spojů o sobotách, nedělích a ve státem uznaných svátcích bude ve druhé variantě trasa vedena od zastávky „Stonava, Bonkov, rozcestí“ přes zastávku „Stonava, Pindur“ po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu ČSM po sil. II/475 a sil. I/67, kde najede na svou trasu a tam budou na tř. 17. listopadu obslouženy zastávky „Karviná, Ráj, nemocnice“, „Karviná, Fryštát, univerzita“ a „Karviná, Nové Město, obch. dům“ a všechny další po trase. 

Ve směru do Havířova většina spojů této linky v pracovních dnech navíc obslouží zastávku Karviná, Nové Město, obch. dům na  tř. 17. listopadu (shodné stanoviště jako linka 873533, linka tak neobslouží zastávky: Karviná, Fryštát, univerzita; Karviná, Ráj, nemocnice a Karviná, Ráj, Tesco). V případě spojů č. 35, 37 a 39 (pracovní dny) a u všech spojů o sobotách, nedělích a ve státem uznaných svátcích, bude ve druhé variantě trasy navíc obsloužena zastávka „Karviná, Ráj, TESCO“.

od 13.12.2020 

do 30.06.2023

 mapa

 

Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

 

Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení. Data o uzavírkách jsou přebírána z Jednotného systému dopravních informací (JSDI).

Pro celostránkové zobrazení mapy klikněte zde.

f