Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


 

Komunikace

Období

Mapa

Z důvodu konání akce „Karvinský vánoční jarmark“

dojde k následujícím uzavírkám:

 • úplná uzavírka komunikace Masarykovo nám. od okružní křižovatky s ul. Karola Śliwky, dne 27.11.2022, od 10:00 hod. do 18:00 hod.;
 • úplná uzavírka komunikace ul. Pivovarská, dne 27.11.2022, od 10:00 hod. do 18:00 hod.;
 • úplná uzavírka komunikace ul. Hrnčířská, dne 27.11.2022, od 16:00 hod. dne 18:00 hod.;
 • úplná uzavírka parkoviště u radnice, dne 27.11.2022, od 10:00 do 18:00hod.;
 • úplná uzavírka komunikace Masarykovo nám., u budovy Lottyhausu, dne 27.11.2022, od 10:00 hod. do 22:00 hod.;
 • úplná uzavírka komunikace Masarykovo nám., u budovy Lottyhausu, dne 27.11.2022, od 10:00 hod. do 22:00 hod.;
 • úplná uzavírka parkoviště u RBP:
  1. dne 23.11.2022 od 06:00 do 10:00 hod.,
  2. dne 27.11.2022 od 06:00 do 22:00 hod.,
  3. od 06:00 hod. dne 02.12.2022 do 20:00 hod. dne 04.12.2022,
  4. od 06:00 hod. dne 09.12.2022 do 20:00 hod. dne 11.12.2022,
  5. od 06:00 hod. dne 16.12.2022 do 20:00 hod. dne 18.12.2022,

V době rozsvícení vánočního stromu dne 27.11.2022 budou vjezd na Masarykovo náměstí regulovat náležitě poučeni pořadatelé, pracovníci MěDK Karviná a strážnici MP Karviná. Veřejnost může dne 27.11.2022 parkovat bezplatně na parkovišti u OD Prior nebo u letního kina.

V období:

od 27.11.2022

do 18.12.2022

 mapa

Částečná uzavírka silnice č. I/67 (ulice Těšínská)  z důvodu realizace stavby pod názvem „I/67 Stonava - Louky“

Druh uzavírky: částečná

Místo uzavírky: silnice I/67, ul. Těšínská

Délka uzavřeného úseku: cca 3 km úseku, který začíná zhruba 600 metrů za křižovatkou se silnicí č. II/475 (směr Stonava a H. Suchá) ve směru na Karvinou-Louky a končí na začátku vjezdu do této okrajové městské části

Doba uzavírky: od 12.11.2022 do 13.12.2022

Objízdná trasa: nebyla stanovena

Práce budou probíhat při zachování jednoho volného jízdního pruhu pro oba směry jízdy po celou dobu provádění stavby, kdy bude provoz řízen pracovníky stavby (frézování vozovky + pokládka asfaltu během pracovní doby) a následně i světelně signalizačním zařízením (fáze pokládky asfaltu - mimo pracovní dobu).

 v čase:

od 12.11.2022

do 13.12.2022

 mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Za Panelárnou v Karviné-Novém Městě  z důvodu realizace stavby pod názvem „Karviná č. parc. 3212/68, NNv, NNk“.

Druh uzavírky: úplná

Místo uzavírky: ul. Za Panelárnou v Karviné-Novém Městě

Délka uzavřeného úseku: cca 130 m, od křižovatky ulic U Bažantnice a Za Panelárnou parc. č. 3216/3 k.ú. Karviná – město, až na parcelu č. 799 v k.ú. Karviná – Staré Město)

Doba uzavírky: od 07.11.2022 do 16.11.2022, vždy v čase od 7:00 - 15:00 hod.

Objízdná trasa: po místní komunikaci ul. U Bažantnice, místní komunikaci ul. Sportovní, silnici III/4688 (ul. Havířská), silnici II/475 (ul. Rudé armády), veřejně přístupné účelové komunikaci (ul. Petrovická, k.ú Karviná - město), veřejně přístupné účelové komunikaci (ul. Petrovická, k.ú. Petrovice u Karviné), veřejně přístupné účelové komunikaci ve vlastnictví Lesů ČR (parc. č. 1913/1, k.ú. Petrovice u Karviné) a neuzavřené částí místní komunikace ul. Za Panelárnou až k místu uzavírky v Karviné-Novém Městě.

 v čase:

od 07.11.2022

do 16.11.2022

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Olšiny v Karviné-Starém Městě, z důvodu realizace stavby pod názvem „Karviná č. parc. 760/17, NNv. Příp. NNk, č. zakázky IV-12-8021644“

Druh uzavírky: úplná

Místo uzavírky: komunikace ul. Olšiny v Karviné-Starém Městě

Délka uzavřeného úseku: cca 100 m (parc. č. 805/2 v úseku délky 100 m, od č.p. 167/10, k.ú. Staré Město u Karviné)

a na cca 2 hodiny místní komunikace ul. Olšiny (parc. č. 771/1 u č.p. 167/10)

Doba uzavírky: maximálně 3 dny v období od 07.11.2022 do 18.11.2022, vždy v čase od 7:00 - 15:00 hod.

Objízdná trasa: bude vedena po veřejně přístupné účelové komunikaci ul. Olšiny, místní komunikaci ul. Hlíny, a neuzavřené částí místní komunikace ul. Olšiny (vše v k.ú. Staré Město u Karviné) až k místu uzavírky v Karviné-Starém Městě.

 v čase:

od 07.11.2022

do 18.11.2022

Částečná uzavírka silnice III/47216 (ul. Polská),  úsek od křižovatky s místní komunikací ul. V Zákoutí po státní hranici s Polskem), v Karviné-Ráji z důvodu realizace stavby „Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji“.

Místo uzavírky: silnice III/47216 (v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. V Zákoutí po státní hranici s Polskem), v Karviné-Ráji. 

Termín uzavírky: od 02.11.2022 do 31.05.2023.

Druh uzavírky: částečná uzavírka.

Objízdná trasa:  Doprava bude vedena ve zbylé šíři komunikace za řízení světelným signalizačním zařízením.

Délka uzavřeného úseku: Uzavírka bude rozdělena na 6 jednotlivých etap. Délka jedné etapy (úseku) bude cca 100 m.

 v čase:

od 02.11.2022

do 31.05.2023

 mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Ostravská (úsek od čp. 767 po č.p. 1937) a části místní komunikace ul. Alšova (úsek od č.p. 852  po č.p.850), v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná v rámci stavby „Oprava komunikace ul. Ostravská v Karviné“.

Druh uzavírky: úplná

Místo uzavírky: místní komunikace ul. Ostravská (úsek od čp. 767 po č.p. 1937) a část místní komunikace ul. Alšova (úsek od č.p. 852  po č.p.850) v  městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná

Délka uzavřeného úseku: 75 + 60 m

Doba uzavírky: od 10.10.2022 do 04.12.2022

Objízdná trasa: bez objízdné trasy

 v čase:

od 10.10.2022

do 04.12.2022

 mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Březová v Karviné-Ráji

probíhat bude v etapách:

1. etapa v době od 06:00 hodin dne 21.03.2022 do 18:00 hodin dne 31.03.2022 v úseku od křižovatky s místní komunikací ulice Víta Nejedlého po křižovatku s místní komunikací ulice Božkova (délka 375 metrů) z důvodu kácení stromů podél ulice Březová. Po tuto dobu bude ulice Dačického obousměrná s vytvořenými výhybnami.

2. etapa v době od 06:00 hodin dne 01.04.2022 do 18:00 hodin dne 12.06.2022 v úseku od poloviny křižovatky s místní komunikací ulice Dačického po křižovatku s místní komunikací ulice Božkova (délka 137 metrů) z důvodu realizace samotných stavebních úprav. Po tuto dobu zůstane ve zbývající části ulice Březová zachován jednosměrný provoz s průjezdem na ulici Dačického.

3. etapa v době od 06:00 hodin dne 13.06.2022 do 18:00 hodin dne 30.09.2022 v úseku od poloviny křižovatky s místní komunikací ulice Víta Nejedlého po polovinu křižovatky s místní komunikací ulice Dačického (délka 238 metrů) z důvodu realizace samotných stavebních úprav. Po tuto dobu zůstane na ulici Víta Nejedlého zachován jednosměrný provoz s průjezdem z ulice Březová ze směru od ulice Kosmonautů.

4. etapa v době od 06:00 hodin dne 01.10.2022 do 18:00 hodin dne 16.12.2022 v úseku od křižovatky se sil. III/4688 (ulice Kosmonautů) po polovinu křižovatky s místní komunikací ulice Víta Nejedlého (délka 107 metrů) z důvodu realizace samotných stavebních úprav. Po tuto dobu bude jednosměrný provoz na ulici Víta Nejedlého otočen s průjezdem na ulici Březová ve směru k ulici Božkova.

v čase:

od 21.03.2022

do 16.12.2022

Uzavírka na místní komunikaci ul. Velké Kempy   z důvodu provádění stavby „Demolice a výstavba mostu M 59/9 přes Louckou Mlýnku u pily v Karviné-Loukách“

Druh uzavírky: úplná

Místo uzavírky: místní komunikace IV. třídy ul. Velké Kempy, v místě mostu M 59/9 přes Louckou Mlýnku, v městské části Karviná-Louky, v obci Karviná

Délka uzavřeného úseku: cca 20m

Doba uzavírky: : od 07:30 hodin dne 04.07.2022 do 12:00 hodin dne 31.12.2022

Objízdná trasa: bude vedena po místních komunikacích ul. Velké Kempy a Ke Statku dle stanovení přechodného dopravního značení, v městské části Karviná-Louky, v obci Karviná

 v čase:

od 04.07.2022

do 31.12.2022

 mapa

Omezení silničního provozu na třídě 17. listopadu - ulici Těšínská silnice I/67 (výjezd z Karviné ve směru na Český Těšín)  z důvodu napojení nově budovaného obchvatu na stávající silnici I/67

probíhat bude v etapách:

1. etapa od 07.07.2022 do 14.08.2022

2. etapa od 15.08.2022 do 16.09.2022

3. etapa od 17.09.2022 do 31.12.2022

Práce budou v prvních dvou etapách probíhat při zachování jednoho volného jízdního pruhu pro oba směry jízdy, kdy bude provoz řízen světelně signalizačním zařízením (kyvadlově). Ve třetí etapě již bude pro každý směr jízdy k dispozici jeden jízdní pruh. V první etapě bude provoz veden ještě po stávající silnici a ve druhé a třetí etapě již po nově vybudované stavbě.

v čase:

od 07.07.2022

do 31.12.2022

 mapa

Uzavírky místní komunikace ul. Fryštátská (úsek od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Karola Śliwky) z důvodů konání farmářských trhů v roce 2022

Objízdná trasa bude vedena po ul. Zámecká.

v čase:

od 06:00

do 20:00

ve dnech:

18.05.2022

15.06.2022

20.07.2022

17.08.2022

21.09.2022

19.10.2022

16.11.2022

 mapa

Úplná uzavírka silnice II/475 v obci Petrovice u Karviné úplnou uzavírkou silničního provozu v km cca 18,060 – 18,325 z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu P6517 v souvislosti s realizací stavby „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC“

Objízdná trasa:  po silnici III/4753, dále po veřejně přístupné účelové komunikaci pod zrekonstruovaným železničním podjezdem (výška průjezdního prostoru min. 4,2 m – bez omezení), po místní komunikaci 17c a silnici II/475 v obci Petrovice u Karviné.

 

Dotčená linka 873537 Karviná – Petrovice u Karviné – Dětmarovice – Orlová, (ČSAD Karviná a. s.)

Autobusové zastávky Petrovice u Karv.,Dolní Markl.,kostel a Petrovice u Karv.,Dolní Markl.,dvůr, v obou směrech, budou dočasně a mimo vybrané spoje linky neobslouženy. V úseku zastávek Petrovice u Karv.,střed; Petrovice u Karv.,Dolní Markl.,Pustky; Petrovice u Karv.,Dolní Markl.,dvůr a Petrovice u Karv.,Dolní Markl.,kostel bude zhotovitelem zajištěna kyvadlová doprava návazná na spoje pravidelných linek 873537 a 873538.

Spoje linky budou tam a zpět vedeny ze zastávky Karviná,Fryštát,aut.nádr. po zastávku Petrovice u Karv.,Dolní Markl.,škola po své trase, dále po II/475, vlevo před přejezdem po místní komunikaci 17c, vpravo do nově vybudovaného podjezdu, vlevo na III/4753 na zastávku Petrovice u Karv.,Dolní Markl.,Pustky a dále po své trase.

od 04.04.2022 do 12.04.2022

od 27.04.2022 do 12.05.2022

od 17.07.2022 do 21.07.2022

od 05.08.2022 do 07.08.2022

od 31.08.2022 do 13.09.2022

od 24.11.2022 do 29.11.2022

 

Částečná uzavírka silnice I/59 (ulice Ostravská) a I/67 (ulice Nádražní) ve dvou úsecích

Práce budou probíhat při sníženém počtu jízdních pruhů na silnici I/59 ze dvou na jeden ve směru do Karviné a při zachování pouze jednoho jízdního pruhu o šíři 3,5m pro oba směry na silnici I/67 s tím, že provoz bude řízen kyvadlově pomocí světelně signalizačního zařízení.“

od 01.03.2022

do 30.11.2022

 mapa

Úplná uzavírka silnice III/4687 v úseku od křižovatky se silnicí I/67 po odbočku na ul. Svornosti v Karviné-Lázně Darkov. V průběhu prací bude vybudováno nové napojení silnice III/4687 na silnici I/67 ve směru na Český Těšín.

Objízdná trasa: po silnicích I/67, II/475, III/4749 a po silnici III/4687 až k místu uzavírky, nebo po silnici I/59, III/4749, a III/4687 až k místu uzavírky.

Uzavírka ovlivní provoz veřejné linkové osobní dopravy následujícím způsobem:

Autobusové zastávky:

Karviná, Darkov, nadjezd a Karviná, Darkov, pomocný závod budou dočasně neobsluhovány ( MHD  linka č. 877515 a PHD linky č. 870540 (873540), 873541, 873581 a 873582, 870583 (912583 a 913583))

Objízdná trasa pro autobusovou dopravu: po silnicích I/67, II/475, III/4749, po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem dolu ČSM nebo po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu Darkov a po silnici III/4687 až k místu uzavírky, nebo po silnici I/59, III/4749, po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu Darkov a III/4687 až k místu uzavírky.

Linky veřejné linkové osobní dopravy – příměstské dopravy 870540 (873540), 873541, 873581 a 873582, budou obousměrně vedeny po trase I/67 – II/475 a pak po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu ČSM na původní trasu.

Linka 870583 (912583 a 913583) pojede ve směru z Havířova u většiny svých spojů v pracovních dnech po své trase až na zastávku „Stonava, Bonkov, rozcestí“ a, pak po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu Darkov, sil. III/4749 až na křižovatku se
sil. I/59, po sil. I/59 až na zastávku Karviná, Fryštát, u žel.st., na sil. I/67 (ulice Ostravská), dále pak po tř. 17. listopadu, vlevo na místní komunikaci tř. Osvobození a dále po své trase. V případě spojů č. 20 a 46 (pracovní dny) a u všech spojů o sobotách, nedělích a ve státem uznaných svátcích bude ve druhé variantě trasa vedena od zastávky „Stonava, Bonkov, rozcestí“ přes zastávku „Stonava, Pindur“ po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu ČSM po sil. II/475 a sil. I/67, kde najede na svou trasu a tam budou na tř. 17. listopadu obslouženy zastávky „Karviná, Ráj, nemocnice“, „Karviná, Fryštát, univerzita“ a „Karviná, Nové Město, obch. dům“ a všechny další po trase. 

Ve směru do Havířova většina spojů této linky v pracovních dnech navíc obslouží zastávku Karviná, Nové Město, obch. dům na  tř. 17. listopadu (shodné stanoviště jako linka 873533, linka tak neobslouží zastávky: Karviná, Fryštát, univerzita; Karviná, Ráj, nemocnice a Karviná, Ráj, Tesco). V případě spojů č. 35, 37 a 39 (pracovní dny) a u všech spojů o sobotách, nedělích a ve státem uznaných svátcích, bude ve druhé variantě trasy navíc obsloužena zastávka „Karviná, Ráj, TESCO“.

od 13.12.2020 

do 30.06.2023

 mapa

 

Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

 

Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení. Data o uzavírkách jsou přebírána z Jednotného systému dopravních informací (JSDI).

Pro celostránkové zobrazení mapy klikněte zde.

f