Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Aktuální uzavírky a omezení


komunikace

Parkoviště u letníko kina - veřejná účelová komunikace

mapa

úsek

Celé parkoviště (parc.č. 269, 280/1, k.ú. Karviná - Město) 

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 22.06.2019 - 06:00 hod 

do 23.06.2019 - 06:00 hod

důvod uzávěry

20.ROČNÍK KARVINSKÉHO ROMSKÉHO FESTIVALU

povolil

MMK, OŠR

žadatel

 Občanské sdružení Sdružení Romů Severní moravy z.s.

poznámka 

Objízdná trasa není stanovena, pořadatel umožní vjezd majitelům přilehlých garáží a dalších nemovitostí a dopravní obsluze.

 

 

komunikace

ul. Slovenská, Karviná - Hranice

mapa

úsek

ul.Slovenská úsek v dl. 220m od č.p. 2877/11 po křižovatku s ul. Čsl. armády

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 17.06.2019 - 06:00 hod 

do 31.08.2019 - 18:00 hod

důvod uzávěry

oprava MK ul. Slovenská v Karviné - Hranicích, 3. etapa

povolil

MMK, OŠR

žadatel

 SILNICE MORAVA s.r.o.

poznámka 

Objízdná trasa povede po neuzavřené části místní komunikace ul. Slovenská, v městské části Karviná - Hranice, v obci Karviná, kde bude provoz upraven na obousměrný až
k místu uzavírky.

 

 

komunikace

místní komunikace ul. Bratr. Veverkových, městská část Karviná-Hranice

mapa

úsek

od křižovatky s místní komunikací ul. Žižkova po křižovatku se silnicí III/4688 (ul. Leonovova)

druh uzávěry

úplná, celková délka 645m

termín uzávěry

od 13.05.2019 do 28.06.2019

důvod uzávěry

oprava povrchu místní komunikace

povolil

MMK, OŠR

žadatel

 STRABAG a.s.

poznámka 

Uzavírka bude rozdělena na 3. etapy dle jednotlivých druhů prací:

a) 1. etapa: -  přípravné práce, v termínu od 13.05.2019 do 15.05.2019

               -  frézování, v termínu od 16.05.2019 do 17.05.2019

Frézování bude prováděno postupně a za provozu. Při provádění frézování bude úplně uzavřena část místní komunikace ul. Bratr. Veverkových, v úseku od čp. 2807 po čp 2814 (část jednosměrné ulice).

Objízdná trasa při frézování: po ul. Bratr. Veverkových, ul. Divišova, ul. Mendelova, ul. Bratr. Veverkových s výjezdem na silnici III/4688 (ul. Leonovova).

 

b) 2. etapa:  oprava dvojřádku, obrub  a lokální sanace,

Při provádění opravy dvojřádku, obrub  a lokální sanace budou práce prováděny postupně a pouze v místě prací budou uzavřena parkovací stání na ul. Bratr. Veverkových.

 

c) 3. etapa: pokládka asfaltových vrstev

Pokládka asfaltových vrstev bude řešena po úsecích.

Ve čtvrtek 30.5.2019 bude uzavřena komunikace ul. Br. Veverkových od ul. Leonovova po ul. Mendelova a boční Žižkova včetně výjezdů z parkovišť u zdrav.střediska a bočního u Kauflandu.

 V pátek 31.5.2019 bude uzavřena boční komunikace ul. Žižkova a část křižovatky u Polikliniky.

Objízdná trasa: ul. Žižkova, ul. Leonovova, ul. Bratr. Veverkových a ul. Mendelova.

Objízdná trasa: ul. Žižkova, ul. Divišova, ul. Mendelova.

 

 

komunikace

místní komunikace ul. Žižkova, městská část Hranice, obec Karviná

mapa

úsek

od křižovatky s ul. Čsl. armády po křižovatku s ul. Mickiewiczova

druh uzávěry

úplná, celková dékla 615m

termín uzávěry

od 00:00 hod dne 29.04.2019

do 23:59 hod dne 15.07.2019

důvod uzávěry

oprava komunikace ul. Žižkova

povolil

MMK, OŠR

žadatel

 STRABAG a.s.

poznámka 

Objízdná trasa:

po silnici III/4688 (tř. Těreškovové), silnici II/472 (ul. Borovského) a místní komunikaci ul. Mickiewiczova

Výlukové jízdní řády:

- informace k výlukovým jízdním řádům

- výlukový jízdní řád 877519 od 27. 05. do 31.07.2019

- výlukový jízdní řád 877520 od 27. 05. do 31.07.2019

 

komunikace

Silnice III/46810, část Závada, obec Petrovice u Karviné

mapa

úsek

od čp. 24 po křižovatku se silnicí III/46811

druh uzávěry

částečná, celková délka 1 200 m, délka uzavřeného úseku vždy  400 m

termín uzávěry

od 03.04.2019 do 31.08.2019

důvod uzávěry

stání manipulační techniky z důvodu realizace stavby „Komunikace IV. třídy pro pěší – chodník, k. ú. Závada, obec Petrovice u Karviné“

povolil

MMK, OŠR

žadatel

 SEKNE spol. s r.o.

poznámka 

Objízdná trasa: Obousměrný provoz bude zachován. Doprava bude vedena kyvadlově a řízena světelnou signalizací.                                                               

 

komunikace

Místní komunikace ul. Havířská, Letní, Javorova, Lipová, Mírová

mapa

úsek

Karviná - Nové Město u. Havířská – dvorní část, Letní, Javorova, Lipová, Mírová

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 10.04.2019 do 31.08. 2019

důvod uzávěry

demolice bytových domů

povolil

OŠR MMK

žadatel

 AWT-Rekultivace a.s

Zodp. osoba: Petr Konig

poznámka 

Autobusová doprava nebude tímto opatřením dotčena.                                                                      

 

komunikace

Silnice č. I/59 (ul. Ostravská) v úseku mostu ev. č. 59-009

mapa

úsek

Most ev. č. 59-009 převádějící silnici nad železniční tratí č. 320 Bohumín - Čadca.

druh uzávěry

Částečná

termín uzávěry

od 01.04.2019 do 30.09. 2019

důvod uzávěry

Rekonstrukce mostu ev.č. 59 - 009

povolil

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

žadatel

IDS- Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

poznámka 

Termíny realizace:

I.etapa  - směr Karviná od 1.4.2019 do 16.6.2019 (převedení dopravy 17.6.2019)

II.etapa - směr Ostrava od 17.6.2019 do 27.9.2019

Objízdná trasa:

Oboustranný provoz bude zachován, a to převedením silničního provozu na neopravovaný jízdní směr.Délka uzavřeného úseku 60 m. 

Po celou dobu rekonstrukce mostu musí být zajištěna bezpečnost na užívaném chodníku na mostě                                                                                                                                             

 

komunikace

Místní komunikace ul. Mizerovská

mapa

úsek

I. etapa - bude uzavřen úsek od křižovatky s ul. Družstevní po dům čp. 1990/33, a to v termínu od 25.03.2019 do 28.04.2019.
II. etapa -  bude uzavřen úsek od č.p. 1990/33 po křižovatku s ul.Mickiewiczova, a to v termínu od 29.04.2019 do 02.06.2019.

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 25.03.2019 do 02.06.2019

důvod uzávěry

stavební práce na opravě povrchu místní komunikace ul. Mizerovská

povolil

OŠR MMK

žadatel

SMK, zhotovitel JANKOSTAV s.r.o.

poznámka 

Objízdná trasa: povede po ul. Mickiewiczova a ul. Lesní

 

 

 

komunikace

most ev. č. 67-015 sil. I/67 v Dětmarovicích (Koukolná)

mapa

úsek

sil. I/67 v Dětmarovicích (Koukolná), a to v místě mostu ev. č. 67-015 (km 18,153) přes řeku Olši.

druh uzávěry

částečná

termín uzávěry

od 01.04.2019 do 04.07.2019

důvod uzávěry

rekonstrukce mostu

povolil

KÚ MSK

žadatel

  Krajský úřadu MSK, Odbor dopravy a chytrého regionu.  

poznámka 

Z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 67-015 (km 18,153) přes řeku Olši na sil. I/67 v Dětmarovicích (Koukolná), proběhne částečná uzavírka komunikace.

Jedná se o realizaci druhé etapy rekonstrukce uvedeného mostu v termínu od 01.04.2019 do 04.07.2019 (jízdní pruh směr Bohumín).

První etapa opravy tohoto mostu, jízdního pruhu směr Karviná, proběhla od 27.06.2018 do 17.12.2018. Mezietapa z důvodu technologické přestávky (zimního období) probíhá v době od 18.12.2018 do 31.03.2019.

 

 

Plánované uzavírky a omezení


komunikace

MK – ul. Fryštátská (Fryštát)

mapa

úsek

od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Zámecká

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

26.04., 15.05., 19.06., 17.07., 14.08., 18.09., 16.10., a 20.11., vždy v době od 06:00 hod. do 20:00 hod.  

důvod uzávěry

konání akce "Farmářské trhy v Karviné"

povolil

OŠR MMK

žadatel

 MMK
 

poznámka 

Objížďku po místní komunikaci ul. Zámecká v městské části Karviná-Fryštát umístěné na pozemku parc. č. 73/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.

dokumentace

 rozhodnutí silničního správního úřadu (pdf), situační snímek uzávěry s vyznačením objízdné trasy (pdf)

 


 

 Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

Centrální evidence uzavírek pro žadatele/zhotovitele – www.jsdi.cz/portal/

 

Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení.

 uplna-uzavirka-komunikace-picto.png  úplná uzavírka komunikace              castecne-omezeni-provozu-picto.png  částečné omezení provozu na komunikaci