Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Komunikace

Období

Mapa

Uzavírka silnice II/475 v obci Stonava v km 7,100 – 10,100 v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava, průtah II.“

Termín: celkový termín od 31.05.2021 do 27.09.2021

  1. etapa – od 31.05.2021 do 30.06.2021 (jednosměrná uzavírka silnice II/475)
  2. etapa – od 01.07.2021 do 01.08.2021 (jednosměrná uzavírka silnice II/475)
  3. etapa – od 02.08.2021 do 29.08.2021 (částečná uzavírka silnice II/475)
  4. etapa – od 30.08.2021 do 27.09.2021 (částečná uzavírka silnice II/475)

 

Místo uzavírky:

  1. etapa – uzavírka pravého jízdního pruhu silnice II/475 v  km 7,100 – 9,200 (směr Stonava, Karviná)
  2. etapa – uzavírka levého jízdního pruhu silnice II/475 v km 7,100 – 9,200 (směr Stonava, Karviná)
  3. etapa - částečná uzavírka silnice II/475. Bude uzavřen pravý jízdní pruh silnice II/475 v km 9,200 – 10,100 (směr Karviná).
  4. etapa - částečná uzavírka silnice II/475. Bude uzavřen levý jízdní pruh silnice II/475 v úseku km 9,200 – 10,100 (směr Karviná).

 

Objízdná trasa:

1. a 2. etapa: 

-       směr Stonava, Karviná: Provoz na silnici II/475 bude od konce obce Horní Suchá po křižovatku s místní komunikací 26b „Nový Svět“ řízen světelným signalizačním zařízením z důvodu umožnění obousměrného průjezdu autobusu linky 873582 jedoucího ze zastávky „Stonava, sídl. Nový svět“ směr Horní Suchá.

-       směr Horní Suchá a Havířov: bude objízdná trasa vedena po silnici III/4749, III/4748 a II/474.

3.     etapa:

Na silnici II/475 bude zachován obousměrný provoz řízený světelným signalizačním zařízením.

 V rámci 3. etapy nebude možné odbočit na silnici III/4749 a místní komunikaci 1b (směr do obce  Albrechtice).

Objízdná trasa: bude vedena po silnici II/475 do Horní Suché, z Horní Suché po silnici II/474 směr Životice a po silnici III/4743 do Albrechtic.

 

4.     etapa:

Na silnici II/475 bude zachován obousměrný provoz řízený světelným signalizačním zařízením.

 V rámci 4. etapy nebude možné odbočit na silnici III/4749 a místní komunikaci 1b a 2b (směr obec Stonava).

Objízdná trasa: bude vedena po silnici II/475 do Horní Suché, z Horní Suché po silnici II/474, III/4748 a III/4749 do Stonavy.

 

Veřejná linková doprava bude záměrem dotčena:

 

V rámci 1. a 2. etapy v termínu od 31.5.2021-1.8.2021 bude provoz na silnici II/475 v úseku od konce obce Horní Suchá po křižovatku s místní komunikací „Nový Svět“ řízen SSZ z důvodu umožnění obousměrného průjezdu autobusu linky 873582 jedoucího ze zastávky „Stonava, sídl. Nový svět“ směr Horní Suchá.

 

Dotčené spoje veřejné linkové dopravy:  

873582 Karviná – Stonava – Albrechtice – Horní Suchá (ČSAD Karviná a.s.)

912457 Havířov – Stonava (ČSAD Havířov a.s.)

912583 Karviná – Stonava – Havířov (ČSAD Havířov a.s.)

913583 Karviná – Stonava – Havířov (ČSAD Havířov a.s.)

 

Objízdná trasa: ve směru na Horní Suchou -  silnice III/4749, III/4748 a II/474

 

Dočasně neobsloužené zastávky:

Stonava, Holkovice – jen ve směru na Horní Suchou pro linky 912583 a 913583.

Stonava, rozc.Albrechtice v obou směrech pro linky 912583, 913583 a pro linku 912457 jen ve směru  na ČSM, směr Havířov bude náhradní zastávka Stonava, Holkovice.

Stonava, sídl. Nový svět v obou směrech pro linky 912457, 912583 a 913583.

Stonava, Nový svět u Bulače ve směru na Horní Suchou pro linky 912457, 912583 a 913583.

V platnosti budou výlukové jízdní řády linek 912457, 912583, 913583.

 

Dočasně přemístěné zastávky:

Horní Suchá, penzijní domy ve směru Horní Suchá přemístěna do prostoru křižovatky ul. Černá cesta x Na Pasekách pro linky 912457,912583 a 913583.

Stonava, Nový svět u Bulače ve směru na Stonavu pro linky 873582, 912457, 912583 a 913583 přemístěna před pracovní úsek ke kraji prostoru křižovatky u domu č. 523/2 ul. Albrechtická.

Stonava, sídl. Nový svět st. č. 1 a 2 přemístěno na st. č. 3 a 4 pro linku 873582 na ul. Bažantice.

 

V rámci 3. a 4. etapy v termínu od 2.8.2021 – 27.9.2021 bude autobusová zastávka „Stonava, Hořany“ obousměrně přemístěna před opravovaný úsek směr Karviná pro linku 912457. Pro linku 873582 bude zastávka Stonava, Hořany přemístěna na MK směr Hořany před pracovní místo na sil. II/475.

od 31.05.2021

do 27.09.2021

 mapa mapa mapa mapa BUS ODIS

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s opravou horkovodního potrubí dojde k dočasnému zrušení napojení parkoviště u OD Kaufland z ulice Leonovova a omezení na místních komunikacích pro pěší. Parkoviště u OD Kaufland bude přístupné pouze z ulice Žižkova

Objízdná trasa: přes ulici Bratranců Veverkových.

od 07.06.2021

do 31.08.2021

 mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Závodní (úsek od domu č.p. 2453/28 po  křižovatku s místní komunikací tř. Osvobození), v městské části Karviná-Nové Město, v obci Karviná z důvodu realizace stavby „Oprava MK na ul. Závodní v Karviné-Novém Městě, 2. etapa“

Uzavírka bude rozdělena na etapy:

1. etapa – úsek od domu č.p.  2453/28 po vjezd na parkoviště za Mototechnou, v termínu od 06:00 hod. dne 17.05.2021 do 18:00 hod. dne 20.06.2021

 

2. etapa – úsek od domu č.p. 2453/28 po křižovatky s místní komunikací tř. Osvobození, v termínu od 06:00 hod. dne 21.06.2021 do 18:00 hod. dne 18.07.2021

 

Objízdná trasa: po místní komunikaci tř. Osvobození, po silnici III/4688 (ul. Havířská), po místní komunikaci ul. Jaroslava Vrchlického a po neuzavřené části místní komunikace ul. Závodní, v městské části Karviná-Nové Město, v obci Karviná.

od 06:00 17.05.2021

do 18:00 18.07 2021

 mapa

Úplná uzavírka místní komunikace – parkoviště u OD Prior na ul. Karola Śliwky, pozemek parcelní číslo 511/4, v katastrálním území Karviná-město, v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná, z důvodu realizace akce pod názvem „Oprava parkoviště u Prioru (dolní) v Karviné-Fryštátě“

 

v čase:

od 06:00 03.05.2021

do  18:00 11.07.2021

 

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Fryštátská v  Karviné-Fryštátě z důvodu konání farmářských trhů (úsek od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Zámecká) - celkově cca 55 m.

Objízdná trasa: po místní komunikaci ul. Zámecká, v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná.

v čase:

od 06:00

do  20:00

v termínech

28.04.2021

19.05.2021

16.06.2021

21.07.2021

18.08.2021

19.09.2021

20.10.2021

10.11.2021

 

Úplná uzavírka místní komunikace v Karviné-Fryštátě – ul. Máchova, Ostravská, Alšova, Husova a Na Bělidle z důvodu realizace stavby - celkově cca 1092 m.

Uzavírka bude rozdělena na etapy:

1. úsek - Ul. Ostravská od č.p. 768 po křižovatku s ulicí Husova v termínu od 05.04.2021 do 25.04.2021

2. úsek- Ul. Ostravská od křižovatky s ul. Husova (včetně) po č.p. 777 v termínu od 26.04.2021 do 16.05.2021

3. a 4. úsek - Ul. Husova od křižovatky s ul. Máchova po křižovatku s ul. Alšova  v termínu od17.05.2021 do 30.05.2021

6. úsek - Na ulici Alšova u domu čp. 847/9 v délce cca 30m od 31.05.2021 do 04.07.2021

7. úsek - Na ul. Máchova v termínu od 05.07.2021 do 25.07.2021

5. a 8. úsek - Na ulici Husova od křižovatky s ul. Slámova po křižovatku s ul. Alšova (včetně) v termínu od 26.07.2021 do 15.08.2021

9., 10. a 11. úsek - Ul. Na Bělidle včetně křižovatky s ul. Husovou po křižovatku s ul. Mlýnská v termínu od 16.08.2021 do 31.10.2021


Objízdná trasa: 

V 1. úseku po místních komunikacích ul. Husova a ul. Alšova, vše v městské části Karviná-Fryštát, obec Karviná

Ve 2. úseku po silnici I/67 (ul. Ostravská) a po místních komunikacích ul. Karola Śliwky, ul. Mlýnská, ul. Na Bělidle, ul. Husova a ul. Alšova, vše v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná

Ve 3. a 4. úseku po místních komunikacích ul. Máchova a Alšova, v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná

V 6. úseku po místních komunikacích ul. Máchova a Husova, v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná

V 7. úseku po místních komunikacích ul. Husova, Slámova a Alšova, v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná

V 5. a 8. úseku po silnici I/67 (ul. Ostravská) a po místních komunikacích ul. Karola Śliwky, ul. Mlýnská, ul. Na Bělidle, ul. Husova, Máchova a ul. Alšova, vše v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná

V 9., 10. a 11. úseku po silnici I/67 (ul. Ostravská) a po místních komunikacích ul. Karola Śliwky, ul. Mlýnská, ul. Hornická stezka a ul. Husova, vše v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná.

od 05.04.2021

do 31.10.2021

 mapa mapa

Z důvodu realizace stavby pod názvem „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC – Zvýšení traťové rychlosti“:

1) Místo uzavírky: veřejně přístupná účelová komunikace v místě železničního přejezdu P6514, pozemek parcelní čísla 370 a 420/1, oba v katastrálním území Závada nad Olší, v obci Petrovice u Karviné.

Délka uzavřeného úseku: cca 75 m

Druh a doba uzavírky:

a)    částečná uzavírka - od 07:00 hod. dne 01.04.2021 do 15:00 hod. dne 31.03.2022 (mimo termínů úplných uzavírek).

b)    úplná uzavírka - od 07:00 hod do 14:00 hod. dne 21.04.2021.


Objízdná trasa:

a)    Po celou dobu částečné uzavírky musí zůstat zachován průjezdní profil vozovky min. 2,75 m.

b)      Objízdná trasa bude vedena po silnici III/46810 a veřejně přístupných účelových komunikacích, na pozemcích parcelní čísla 542, 873, 558, 552/2 a 421, vše v katastrálním území Závada nad Olší, v obci Petrovice u Karviné.

Na objízdné trase se nachází výškové 2,9 m a šířkové 3,1 m omezení při průjezdu pod železniční tratí. V případě nutnosti průjezdu vozidel IZS je stavba povinna zajistit nouzový průjezd – provizorium ze štěrku pro okamžité obnovení průjezdu.

od 07:00 01.04.2021

do 15:00 31.03.2022

 mapa

Z důvodu realizace stavby pod názvem „Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC – Zvýšení traťové rychlosti“:

1) Místo uzavírky: veřejně přístupná účelová komunikace v místě železničního přejezdu P6515, pozemek parcelní čísla 2014/10 a 1873, oba v katastrálním území Petrovice u Karviné, v obci Petrovice u Karviné.

Délka uzavřeného úseku: cca 80 m

Druh a doba uzavírky:

a)    částečná uzavírka - od 07:00 hod. dne 01.04.2021 do 15:00 hod. dne 31.03.2022 (mimo termínů úplných uzavírek).

b)    úplná uzavírka - od 10:00 hod do 13:00 hod. dne 18.04.2021.

Objízdná trasa:

a)    Po celou dobu částečné uzavírky musí zůstat zachován průjezdní profil vozovky min. 2,75 m.

b)    Bez objízdné trasy. V případě nutnosti průjezdu vozidel IZS je stavba povinna zajistit nouzový průjezd – provizorium ze štěrku pro okamžité obnovení průjezdu.

2) Místo uzavírky: veřejně přístupná účelová komunikace v místě železničního přejezdu P6516, pozemek parcelní číslo 2014/10, v katastrálním území Petrovice u Karviné, v obci Petrovice u Karviné.

Délka uzavřeného úseku: cca 60 m

Druh a doba uzavírky:

c)     částečná uzavírka - od 07:00 hod. dne 01.04.2021 do 15:00 hod. dne 31.03.2022 (mimo termínů úplných uzavírek).

d)    úplná uzavírka - od 09:00 hod do 13:00 hod. dne 18.04.2021.

Objízdná trasa:

c)     U částečné uzavírky musí zůstat zachován průjezdní profil vozovky min. 2,75 m.

d)    Bez objízdné trasy. V případě nutnosti průjezdu vozidel IZS je stavba povinna zajistit nouzový průjezd – provizorium ze štěrku pro okamžité obnovení průjezdu.

od 07:00 01.04.2021

do 15:00 31.03.2022

 mapa

Úplná uzavírka místní komunikace Ostravská v Karviné-Fryštátě z důvodu realizace stavby „Karviná-Fryštát, ul. Ostravská – rekonstrukce sběrače ALFA (Š12 – Š17)“ - celkově cca 360 m

Uzavírka bude rozdělena na dvě etapy:

1. etapa: od 06:00 hod. dne 23.03.2021 do 18:00 hod. dne 30.05.2021 - Úsek od čp. 768 po křižovatku s ul. Husova;

2. etapa: od 06:00 hod. dne 31.05.2021 do 18:00 hod. dne 31.10.2021 - Úsek od křižovatky s ul. Husova (včetně) po čp. 777;

Objízdná trasa: 

V I. Etapě po místních komunikacích ul. Husova a ul. Alšova v městské části Karviná-Fryštát, obec Karviná;

Ve II. Etapě po místních komunikacích ul. Karola Śliwky, ul. Mlýnská, ul. Na Bělidle, ul. Husova a ul. Alšova v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná.

od 06:00 23.03.2021

do 18:00 31.10.2021

 mapa mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě z důvodu realizace stavby „Oprava MK na ul. Zahradní v Karviné-Fryštátě“ celkový úsek od čp. 755 (garáže) po křižovatku s ul. Ostravská), v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná - celkově cca 480m.

Uzavírka bude rozdělena na dvě etapy:

1. etapa: od 06:00 hod. dne 22.03.2021 do 18:00 hod. dne 18.04.2021 - Úsek čp. 755 po rozhraní domu čp. 1864/7 a 1022/5

2. etapa: od 06:00 hod. dne 19.04.2021 do 18:00 hod. dne 30.05.2021 - Úsek od rozhraní domu čp. 1864/7 a 1022/5 po křižovatku s ul. Ostravská

Objízdná trasa bude vedena po silnici I/67, po místní komunikaci ul. Svatopluka Čecha a po neuzavřené části ul. Zahradní, v městské části Karviná-Fryštát, v obci Karviná.

od 06:00 22.03.2021

do 18:00 30.05.2021

 mapa

Částečná uzavírka silnice III/4689 (v úseku od domu č.p. 85 po křižovatku s místní komunikací MK 3c) z důvodu realizace stavby „Dešťová, splašková kanalizace a chodník u silnice III/4689“

Doprava bude vedena kyvadlově a řízená světelnou signalizací.

Uzavírka bude rozdělena na 12. jednotlivých etap.

Uzavírka se dotkne linky 873 538 Karviná – Petrovice u Karviné, Prstná, dopravce ČSAD Karviná a. s. V termínu od 10.03.2021 do 10.05.2021 bude autobusová zastávka Petrovice u Karviné, Prstná, rozcestí dočasně přemístěna: ve směru do Prstné o cca 100 m na zpevněnou plochu a ve směru na Karvinou do prostoru křižovatky.

od 10.03.2021

do 10.05.2021

 mapa

Omezení provozu na komunikaci silnice I/67 v km 7,926 – 9,547 z důvodu provádění nezbytných oprav havarijního stavebně-technického stavu komunikace.

Práce budou probíhat v následujících termínech:

13.3. – 14.3.2021 frézování vozovky, provoz bude organizován pracovníky stavby

15.3. – 16.3.2021 obnova asf. souvrství v rámci 1.etapy cca 800 m – 2.polovina

17.3. – 18.3.2021 obnova asf. souvrství v rámci 2.etapy cca 800 m – 2.polovina

19.3. – 20.3.2021 obnova asf. souvrství v rámci 1.etapy cca 800 m – 1.polovina

21.3. – 22.3.2021 obnova asf. souvrství v rámci 2.etapy cca 800 m – 1.polovina

od 13.03.2021

do 22.03.2021

 mapa mapa mapa

Úplná uzavírka účelové komunikace pod železničním mostem č. 6671 v žel. km 290,936 (mezi silnicí III/4753 a místní komunikací 17c, tzv. dvojtunel), v obci Petrovice u Karviné

Objízdná trasa bude vedena po místní komunikaci 17c, silnici III/4689 přes okružní křížovku na silnici III/4753, v obci Petrovice u Karviné 

Po celou dobu uzavírky nebude také umožněn průchod pro pěší.

V rámci uzavření účelové komunikace proběhne také plánovaná výluka dopravce České dráhy, a.s. blíže viz Informace k výluce a Výlukový jízdní řád platný od 1.3. do 31.08.2021.

od 01.03.2021

do 31.03.2022

 mapa

Úplná uzavírka silnice III/4687 v úseku od křižovatky se silnicí I/67 po odbočku na ul. Svornosti v Karviné-Lázně Darkov. V průběhu prací bude vybudováno nové napojení silnice III/4687 na silnici I/67 ve směru na Český Těšín.

Objízdná trasa: po silnicích I/67, II/475, III/4749 a po silnici III/4687 až k místu uzavírky, nebo po silnici I/59, III/4749, a III/4687 až k místu uzavírky.

Uzavírka ovlivní provoz veřejné linkové osobní dopravy následujícím způsobem:

Autobusové zastávky:

Karviná, Darkov, nadjezd a Karviná, Darkov, pomocný závod budou dočasně neobsluhovány ( MHD  linka č. 877515 a PHD linky č. 870540 (873540), 873541, 873581 a 873582, 870583 (912583 a 913583))

Objízdná trasa pro autobusovou dopravu: po silnicích I/67, II/475, III/4749, po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem dolu ČSM nebo po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu Darkov a po silnici III/4687 až k místu uzavírky, nebo po silnici I/59, III/4749, po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu Darkov a III/4687 až k místu uzavírky.

Linky veřejné linkové osobní dopravy – příměstské dopravy 870540 (873540), 873541, 873581 a 873582, budou obousměrně vedeny po trase I/67 – II/475 a pak po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu ČSM na původní trasu.

Linka 870583 (912583 a 913583) pojede ve směru z Havířova u většiny svých spojů v pracovních dnech po své trase až na zastávku „Stonava, Bonkov, rozcestí“ a, pak po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu Darkov, sil. III/4749 až na křižovatku se
sil. I/59, po sil. I/59 až na zastávku Karviná, Fryštát, u žel.st., na sil. I/67 (ulice Ostravská), dále pak po tř. 17. listopadu, vlevo na místní komunikaci tř. Osvobození a dále po své trase. V případě spojů č. 20 a 46 (pracovní dny) a u všech spojů o sobotách, nedělích a ve státem uznaných svátcích bude ve druhé variantě trasa vedena od zastávky „Stonava, Bonkov, rozcestí“ přes zastávku „Stonava, Pindur“ po veřejně přístupné účelové komunikaci kolem Dolu ČSM po sil. II/475 a sil. I/67, kde najede na svou trasu a tam budou na tř. 17. listopadu obslouženy zastávky „Karviná, Ráj, nemocnice“, „Karviná, Fryštát, univerzita“ a „Karviná, Nové Město, obch. dům“ a všechny další po trase. 

Ve směru do Havířova většina spojů této linky v pracovních dnech navíc obslouží zastávku Karviná, Nové Město, obch. dům na  tř. 17. listopadu (shodné stanoviště jako linka 873533, linka tak neobslouží zastávky: Karviná, Fryštát, univerzita; Karviná, Ráj, nemocnice a Karviná, Ráj, Tesco). V případě spojů č. 35, 37 a 39 (pracovní dny) a u všech spojů o sobotách, nedělích a ve státem uznaných svátcích, bude ve druhé variantě trasy navíc obsloužena zastávka „Karviná, Ráj, TESCO“.

od 13.12.2020 

do 30.06.2023

 mapa
Odstranění poruch na vodovodním řadu a přípojek v Karviné-Fryštátě za částečné nebo i za úplné jednodenní uzavírky.

Práce budou probíhat postupně, uzavírka bude vždy pouze v pracovní dny v době od  08:00 do 16:00 hodin, po té bude překop zasypán a komunikace bude zprůjezdněna.Místo, Karviná-Fryštát, ul. Zahradní, v úseku mezi domy čp. 745 – 1022

od 09.11.2020 

do 13.12.2020

 mapa

Omezení dopravy na usecích:

Dvorní část nám. Budovatelů podél domů č.p. 1396-1400,

nám. Budovatelů u domu č.p. 1411

ul. Mírová u křižovatky s ul. Erbenova,

dvorní část na ul. Havířská nedaleko domu č.p. 1186,

tř. Družby u křižovatky s ul. Janáčkova,

 

V souvislosti s realizací „ Karviná-Nové Město, ul. Janáčkova, Erbenova – rekonstrukce stok „BVIb5“ a BVIe“, „Karviná-Nové Město, ul. Janáčkova, nám. Budovatelů, Erbenova – Výměna vodovodních řadů“, Karviná-Nové Město, tř. Družby č.p. 1396-1400 – rekonstrukce stok „BVIC“ a BVIC2“ a „Karviná-Nové Město, tř. Družby č.p. 1396-1400 – výměna vodovodního řadu".

od 26.10.2020 

do 31.05.2021

 mapa

 

Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

 

Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení. Data o uzavírkách jsou přebírána z Jednotného systému dopravních informací (JSDI).

Pro celostránkové zobrazení mapy klikněte zde.