Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Aktuální uzavírky a omezení


komunikace

místní komunikace ul. Lázeňská, Karola Śliwky, Poštovní a Mlýnská

mapa

úsek

rozsah dle situačních snímků

druh uzávěry

v závislosti na konkrétních etapách jednotlivých úseků

termín uzávěry

od 09.05.2018 do 30.11.2018

důvod uzávěry

realizace akce „Rekonstrukce komunikace v centru města Karviné, jako náhrada zrušené komunikace v poddolované části města“

povolil

OR MMK

žadatel

STRABAG a.s., IČ 60838744,

Ing. Radomír Koloničný, stavbyvedoucí

tel.: + 420 605 220 392, e-mail: radomir.kolonicny@strabag_com

technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na staveništi:

VYSPLAN s.r.o., IČ 27717089,

Ing. Miroslav Chytílek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

tel.: + 420  734 523 234, e-mail: m.chytilek@vysplan_cz

poznámka 

Druh, úseky a termíny uzavírky místních komunikací je stanoven následovně:

a)       I. etapa – 1. část - úplná uzavírka místní komunikace ul. Karola Śliwky, úsek od křižovatky s ul. Mlýnská a Masarykovo náměstí po křižovatku s ul. Poštovní, v městské části Karviná-Fryštát. 

Termín od 00:00 hod. dne 09.05.2018 do 23:29 hod. dne 05.08.2018.

 

b)      I. etapa 2. – 3. část – částečná uzavírka místní komunikace ul. Karola Śliwky, úsek od křižovatky s ul. Fryštátská po odbočku do parku Boženy Němcové, v městské části Karviná-Fryštát.

Termín od 00:00 hod. dne 09.05.2018 do 23:29 hod. dne 05.08.2018.

 

c)       II. etapa – 1. část – úplná uzavírka místní komunikace ul. Karola Śliwky, úsek od křižovatky s ul. Poštovní po křižovatku s ul. Fryštátská, v městské části Karviná-Fryštát.

Termín od 00:00 hod. dne 06.08.2018 do 23:59 hod. dne 30.11.2018.

 

d) II. etapa – 2. a 3. část – částečná uzavírka místní komunikace ul. Lázeňská, úsek od odbočky do parku Boženy Němcové po okružní křižovatku u mostu Sokolovských hrdinů, v městské části Karviná-Lázně Darkov. Termín od 00:00 hod. dne 06.08.2018 do 23:59 hod. dne 30.11.2018.

 

Objízdná trasa:

a) Příjezd na Masarykovo náměstí (kostel, pošta): po silnici I/67, po místní komunikaci ul. Husova, ul. Na Bělidle, ul. Mlýnská.

    Výjezd z Masarykova náměstí (kostel a pošta): po místní komunikaci ul. Mlýnská, ul. Na Bělidle, ul. Hornická stezka a po silnici I/67.

    Vjezd na (výjezd z ) parkoviště u Prioru bude z ul. Karola Śliwky naproti zimního stadiónu, kde budou odstraněny stávající květináče.

     Příjezd na ul. Svatováclavská bude z místní komunikace Masarykovo náměstí (mobilní zeleň přesunuta k přechodu pro chodce na ul. Karola Śliwky).

     Příjezd na ul. Markova bude po ul. Hrnčířská a dále po místní komunikaci mezi budovou ČSOB a č.p. 40, kde bude odstraněno DZ C 7a (Stezka pro chodce) a dojde k rozšíření komunikace.

 

b) bez objízdné trasy, doprava bude vedena kyvadlově a řízena světelnou signalizací.

    V rámci I. etapy – 3. část bude část místní komunikace ul. Fryštátská uslepena, a to v místě před křižovatkou s ul. Karola Śliwky s tím, že vjezd (výjezd) do (z) uzavřeného úseku bude od ul. Vydmuchov.

 

c) směr lázně Darkov: po silnici I/67 (tř. 17. listopadu), po místní komunikaci ul. Vydmuchov, ul. Fryštátská a ul. Karola Śliwky.

     Příjezd na parkoviště u dětského dopravního hřiště a k budově MP Karviná bude po místní komunikaci ul. Univerzitní náměstí, dále po místní komunikaci pro pěší (překryta DZ C 7b) přes park a po místní komunikaci ul. Univerzitní park (pouze pro držitele karty R4 a MP Karviná).

 

d) bez objízdné trasy, bude uzavřen vždy jeden jízdní pruh, doprava bude vedena kyvadlově a řízena světelnou signalizací.

 

 

Po celou stavby v termínu od 00:00 hod. dne 09.05.2018 do 23:59 hod. dne 30.11.2018 bude pro autobusovou linku MHD č. 877517 Fryštát – Nové Město – Hranice – Mizerov – Lázně platit výlukový jízdní řád.

Autobusová zastávka Karviná-Fryštát, Poštovní (směr lázně Darkov) bude přemístěna na tř. 17. listopadu do prostoru bývalé zastávky poblíž budovy VZP.

 

Autobusová zastávka Karviná-Fryštát, Poštovní (směr z lázní Darkov) bude přemístěna na zastávku Karviná-Fryštát, univerzita.

 

Autobusová zastávka Karviná-Darkov, hotel (v obou směrech) bude zrušena a ve výlukovém jízdním řádu nahrazena zastávkou Karviná-Ráj, nemocnice.

 

Autobusová zastávka Karviná-Darkov, lázně (v obou směrech) bude  přemístěna na ul. Těšínská, pozemek parcelní čísla 554/2 a 554/3 oba v katastrálním území Darkov (za mostem Sokolovských hrdinů), kde bude vybudován bezpečný nástupní prostor s přenosným označníkem.

 

komunikace

ul. Ciolkovského(Ráj)

mapa

úsek

v úseku od křižovatky s ul. U Lesa po křižovatku se silnicí III/4688

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 08:00 dne 19.03.2018 do 15:00 hodin dne 15.06.2018

důvod uzávěry

Modernizace komunikace ul. Ciolkovského

povolil

OR MMK

žadatel

  STRABAG a.s, Zdeněk Urbánek, mob.: 602 767 719

poznámka 

Úplná uzavírka v souvislosti s prováděním stavebních prací v rámci stavby „Modernizace komunikace ul. Ciolkovského“. Úsek : místní komunikace ul. Ciolkovského (v úseku od křižovatky s ul. U Lesa po křižovatku se silnicí III/4688), v městské části Karviná-Ráj Objízdná trasa : po místní komunikaci ul. Ciolkovského, silnici III/47216 (ul. Polská), silnici I/67 (tř. 17. listopadu) a silnici III/4688 (ul. Kosmonautů), v městské části Karviná-Ráj Délka uzavřeného úseku: cca 500 metrů; Doba uzavírky: v době od 08:00 dne 19.03.2018 do 15:00 hodin dne 15.06.2018; Uzavírka bude dělena na 3 úseky a etapy: 1. etapa : od 19.03.2018 do 13.05.2018 od čp. 451 a křižovatky s ul. U Lesa po křižovatku s ul. V Aleji; 2. etapa : od 14.05.2018 do 03.06.2018 od křižovatky s ul. V Aleji po sjezd na parkoviště zdravotního střediska; 3. etapa: od 04.06.2018 do 15.06.2018 od sjezdu na parkoviště před zdravotním střediskem po křižovatku s ul. Kosmonautů; Místní komunikace ul. V Aleji zůstane po celou dobu uzavírky průjezdná! Provádí :STRABAG a.s, odštěpný závod Morava, oblast Sever, IČ: 608 38 744, se sídlem Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov Zodpovědná osoba : pan Zdeněk Urbánek, mob.: 602 767 719.

 

komunikace

ul. Slovenská (Hranice)

mapa

úsek

v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Čsl. armády (vjezd) za vjezd na místní komunikaci ul. Kašparova

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

Cca 20 dnů v termínu od 12.03.2018 do 13.05.2018 (přesný termín zahájení uzavírky bude záležet na počasí)

důvod uzávěry

oprava povrchu komunikace

povolil

MMK OR

žadatel

firma Jaroslav Mičulka, Dolní 160/34, Ostrava-Zábřeh

poznámka 

Cca 20 dnů v termínu od 12.03.2018 do 13.05.2018 (přesný termín zahájení uzavírky bude záležet na počasí) budou probíhat stavební práce na místní komunikace ul. Slovenská (v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Čsl. armády (vjezd) za vjezd na místní komunikaci ul. Kašparova) v Karviné-Hranicích v rámci stavby „Oprava MK ul. Slovenská v Karviné-Hranicích“. Práce proběhnou za úplné uzavírky. Objízdná trasa povede po neuzavřené části místní komunikace ul. Slovenská, která bude po dobu uzavírky obousměrná. Z důvodu obousměrného provozu na ul. Slovenská bude částečně omezeno parkování.. Po celou dobu uzavírky bude zajištěn průjezd na parkoviště ul. Kašparova (v min. šíři 3 m). V případě pokládky živičného povrchu místní komunikace ul. Slovenská bude krátkodobě (min. 2 dny) průjezd na parkoviště uzavřen.

 

komunikace

ul. Univerzitní park (Fryštát)

mapa

úsek

vozovka vedoucí k Městské policii Karviná

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 02.04.2018 do 31.05.2018

důvod uzávěry

oprava povrchu komunikace včetně chodníku

povolil

OR MMK

žadatel

  Jankostav s.r.o., Zodpovědná osoba: Ing. Petr Náplava, tel.. 731 446 781

poznámka 

Od 02.04.2018 budou zahájeny práce na opravě vozovky k Městské policii Karviná. Jedná se o ul. Univerzitní park v celé délce a v celé šíři, včetně chodníků. Příjezd k MP Karviná nebude možný po celou dobu, přístup pro pěší bude možný od ul. Poštovní přes park nebo od tř. 17. listopadu od autobusové zastávky na Český Těšín nebo od Slezské univerzity. Průchod z ul. Karola Śliwky z důvodu nerovného, nebezpečného povrchu a probíhajících prací nebude možný vůbec. Z Karviné-Fryštátu ke Slezské univerzitě bude možné projít po ul. Fryštátská, nebo přes parkoviště kolem Okresního archívu. Termín: 02.04.2018 – 31.05.2018 Prováděcí firma: Jankostav s.r.o., Štěpaňákova 714/31, Ostrava-Kunčice, IČO 258 55 581 Zodpovědná osoba: : Ing. Petr Náplava, tel.. 731 446 781

 

komunikace

silnice II/475 (Stonava)

mapa

úsek

silnice II/475 v místě železničního přejezdu P8290 (pod dolem ČSM)

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 07:00 hod. dne 03.04.2018 do 18:00 hod. dne 31.08.2018

důvod uzávěry

odstranění důlních škod na železničním přejezdu

povolil

OR MMK

žadatel

  Správa železniční dopravní cesty, s.o., Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava, zhotovitel stavby : S u b t e r r a a.s.,

poznámka 

V době od 07:00 hod. dne 03.04.2018 do 18:00 hod. dne 31.08.2018 bude úplná uzavírka silnice II/475 v místě železničního přejezdu P8290 (pod dolem ČSM) v drážním km 328,760 v městské části Louky nad Olší , obec Karviná z důvodu odstranění důlních škod na železničním přejezdu. V rámci uzavírky dojde k opravě železničního svršku a spodku čtyř kolejí, opravě trolejového vedení, výměně přejezdových konstrukcí a sanaci komunikace. Objízdná trasa pro silniční dopravu bude vedena po silnicích I/67, I/59 a II/474 (směr Havířov). Pro linky veřejné osobní autobusové dopravy č. 870540 a 861737 je objízdná trasa: po silnici I/67, III/4687 a účelové komunikaci veřejně přístupné kolem Dolu ČSM – Sever. K přemístění zastávky linkové autobusové osobní dopravy nedochází. Žadatel (investor): Správa železniční dopravní cesty, s.o., Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava, zhotovitel stavby : S u b t e r r a a.s., Současně dojde k omezení dopravy po účelové komunikaci kolem Dolu ČSM sever pro osobní vozidla ! Objízdná trasa pro osobní vozidla bude vedena přes Stonavu po silnicích III/4687, III/4749, II/475 a po účelová komunikace až k parkovišti Dolu ČSM. Po účelové komunikaci kolem Dolu ČSM bude vedena trasa pro nákladní dopravu s hlušinou a kaly.

 

komunikace

ul. Na Výsluní (Ráj)

mapa

úsek

ul. Na Výsluní po úsecích cca 100m, celková délka 360m

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

05.04.2018 – 05.07.2018

důvod uzávěry

z důvodu rekonstrukce vodovodu

povolil

OR MMK

žadatel

  TALPA – RPF, s.r.o., zodpovědná osoba: Lukáš Warta, tel.: 702 086 570

poznámka 

V souvislosti s rekonstrukcí vodovodu v Karviné-Ráji dojde k uzavírce ul. Na Výsluní. Termín: 05.04.2018 – 05.07.2018 Místo: Karviná-Ráj, ul. Na Výsluní po úsecích cca 100m, celková délka 360m. Prováděcí firma: TALPA – RPF, s.r.o., IČO 646 15 391, zodpovědná osoba: Lukáš Warta, tel.: 702 086 570. Po ukončení pracovní směny bude komunikace zprůjezdněna. Vývoz odpadků bude probíhat v ranních hodinách. Objízdná trasa povede po ul. Polská, Pionýrů, Rajecká a Na výsluní až k místu uzavírky.

 

komunikace

ul. Dětmarovická (Karviné-Staré Město)

mapa

úsek

spojka mezi ul. Olšiny a ul. Staroměstská

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

od 00:00 hod. dne 28.05.2018 do 23:59 hod. dne 30.09.2018

důvod uzávěry

z důvodu realizace stavby „Most M 26/5 – Nadjezd přes trať – spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou v Karviné-Starém Městě“.

povolil

OR MMK

žadatel

  EUROVIA CS, a.s., zodpovědná osoba je hlavní stavbyvedoucí, tel.: 606 631 450

poznámka 

V termínu od 00:00 hod. dne 28.05.2018 do 23:59 hod. dne 30.09.2018 budou probíhat stavební práce na místní komunikaci ul. Dětmarovická v Karviné-Starém Městě (spojka mezi ul. Olšiny a ul. Staroměstská) z důvodu realizace stavby „Most M 26/5 – Nadjezd přes trať – spojka mezi ul. Olšiny a Staroměstskou v Karviné-Starém Městě“. Práce proběhnou za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena po místních komunikacích ul. Olšiny, ul. Bohumínská, po silnici I/67 (ul. Bohumínská) a po místní komunikaci ul. Staroměstská. Průchod pěším přes most bude umožněn. Pouze v případě pokládky živičného povrchu nebude po dobu max. dvou dnů tento průchod umožněn. Žadatel bude v dostatečném časovém předstihu min. 7 dnů předem o omezení průchodu pro pěší informovat chodce formou umístění dopravního značení. V rámci uzavírky bude zrušena autobusová zastávka Karviná-Staré Město, konečná u autobusových linek MHD č. 513, 514 a 520 a přesunuta na zastávku Karviná, Staré Město, Olšiny rozcestí (ve směru Karviná-Staré Město, konečná). Investorem stavby je statutární město Karviná, odbor majetkový. Stavební práce bude provádět firma EUROVIA CS, a.s., IČO 452 74 924, Národní 138/10, 110 00 Praha 1, zodpovědná osoba je hlavní stavbyvedoucí, tel.: 606 631 450.

 

komunikace

ul. Těšínská (Louky)

mapa

úsek

v místě železničního přejezdu P 8289

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

dne 24.05.2018 v době od 06:00 do 18:00 hodin

dne 29.05.2018 v době od 04:00 do 18:00 hodin

dne 31.10.2018 v době od 06:00 do 18:00 hodin

dne 08.11.2018 v době od 04:00 do 18:00 hodin

od 06:00 hod. 18.11.2018 do 18:00 hod. dne 21.11.2018.

důvod uzávěry

z důvodu realizace stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“

povolil

OR MMK

žadatel

  Subterra, a.s.

poznámka 

Z důvodu realizace stavby „Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice“ dojde k úplné uzavírce místní komunikace ul. Těšínská v místě železničního přejezdu P 8289 v Karviné-Loukách, a to v těchto termínech: dne 24.05.2018 v době od 06:00 do 18:00 hodin dne 29.05.2018 v době od 04:00 do 18:00 hodin dne 31.10.2018 v době od 06:00 do 18:00 hodin dne 08.11.2018 v době od 04:00 do 18:00 hodin od 06:00 hod. 18.11.2018 do 18:00 hod. dne 21.11.2018. Objízdná trasa: bude vedena po silnici I/67 a po místních komunikacích ul. Za Mostem a ul. Ke Statku v obci Karviná, městské části Louky. Žadatel: S u b t e r r a a.s., IČO 453 09 612, Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

 

 

  

  

komunikace

účelová komunikace kolem dolu ČSM sever

mapa

úsek

účelová komunikace na pozemcích p.č. 3755/109, 3755/64, 3699/4 a 3684/3 v k.ú. Stonava, obec Stonava (kolem Dolu ČSM sever)

druh uzávěry

omezení průjezdu

termín uzávěry

od 04.04.2018 do 31.08.2018

důvod uzávěry

z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu na blízké komunikaci

povolil

OR MMK

žadatel

  OKD a.s., zodpovědná osoba: Ing. Jana Theodosisová, tel.: 737 630 853

poznámka 

V souvislosti s úplnou uzavírkou silnice II/475 (železniční přejez ve směru na Suchou) došlo k omezení průjezdu osobních vozidel po účelové komunikaci kolem Dolu ČSM sever. Touto trasou budou přednostně projíždět nákladní vozidla s hlušinou, případně s uhelnými kaly a v zájmu bezpečnosti silničního provozu požádal vlastník komunikace OKD a.s. o povolení omezení průjezdu osobní dopravy. Autobusy hromadné dopravy tuto trasu využívají, jako náhradní trasu pro dovoz pracujících k uvedenému dolu. Provoz parkoviště omezen nebude.Ve směru od a do Karviné je nutné místo objet přes obec Stonava. Žadatel: OKD a.s., Stonavská 2179, Karviná, IČO 268 63 154 Místo uzavírky: účelová komunikace na pozemcích p.č. 3755/109, 3755/64, 3699/4 a 3684/3 v k.ú. Stonava, obec Stonava (kolem Dolu ČSM sever) Termín: od 04.04.2018 do 31.08.2018. Délka uzavřeného úseku: 2000 m. Objízdná trasa: po silnicích III/4687, přes Stonavu, dále po silnici III/4749, II/475 a po účelové komunikace pouze k dojezdu k na parkoviště. Zodpovědná osoba: Ing. Jana Theodosisová, tel.: 737 630 853.

Plánované uzavírky a omezení


komunikace

MK – ul. Fryštátská (Fryštát)

mapa

úsek

od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Zámecká

druh uzávěry

úplná

termín uzávěry

16.5., 20.6., 18.7., 15.8., 19.9., 17.10., 21.11. a 12.12.2018 (od 6 do 20 h)

důvod uzávěry

konání akce "Farmářské trhy v Karviné"

povolil

OR MMK

žadatel

OKS MMK
p. Pavlína Surmařová - tel.: 596 387 306

poznámka 

Objížďku po místní komunikaci ul. Zámecká v městské části Karviná-Fryštát umístěné na pozemku parc. č. 73/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.

dokumentace

 rozhodnutí silničního správního úřadu (pdf), situační snímek uzávěry s vyznačením objízdné trasy (pdf)

 


 

 Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

Centrální evidence uzavírek pro žadatele/zhotovitele – www.jsdi.cz/portal/

 

Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení.

 uplna-uzavirka-komunikace-picto.png  úplná uzavírka komunikace              castecne-omezeni-provozu-picto.png  částečné omezení provozu na komunikaci