Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Komunikace

Období

Mapa

Oprava povrchu na místní komunikaci na ulici Zahradní-I. ETAPA v Karviné-Fryštátě

od 23.11.2020 

do 11.12.2020

 
Oprava povrchu účelové komunikace veřejně přístupné na ulici U Olše v části města Darkov. Část komunikace bude úplně uzavřena, a to v době pokládky živice

od 18.11.2020 

do 30.11.2020

 
Výkopové stavební práce na opravě plynovodu v Karviné-Hranicích na ul. Slovenská. Při provádění prací dojde ke krátkodobému překopu vozovek a chodníků, které budou následně přemostěny, současně bude krátkodobě omezeno stání vozidel. Konečné povrchové úpravy budou provedeny v jarních měsících roku 2021.

od 15.11.2020 

do 15.05.2021

 mapa
Odstranění poruch na vodovodním řadu a přípojek v Karviné-Fryštátě za částečné nebo i za úplné jednodenní uzavírky.

Práce budou probíhat postupně, uzavírka bude vždy pouze v pracovní dny v době od  08:00 do 16:00 hodin, po té bude překop zasypán a komunikace bude zprůjezdněna.Místo, Karviná-Fryštát, ul. Zahradní, v úseku mezi domy čp. 745 – 1022

od 09.11.2020 

do 13.12.2020

 mapa
Oprava havárie na přípojce dešťové vpusti na kanalizační řad na ulici Haškově před č.p. 643/12 v Karviné-Ráji. Část komunikace bude úplně uzavřena, a to od č.p. 640/6 bude po vjezd do dvorní části k fit centru obousměrná a od tohoto křížení slepá až po výjezd na ul. V Aleji.

od 10.11.2020 

do 25.11.2020

 mapa

Úplná uzavírka veřejně přístupná účelová komunikace tř. Těreškovové (podél hřbitova), pozemek parc. č. 1778 a 1721/1 v katastrálním území Karviná-město, v městské části Mizerov, v obci Karviná

Objízdná trasa: Po dobu úplné uzavírky veřejně přístupné účelové komunikace tř. Těreškovové bude umožněn vjezd „DOPRAVNÍ OBSLUZE“ a po 18:00 hod. bude komunikace denně zprůjezdněna

Důvod uzavírky: zvýšený pohyb chodců u hřbitova u příležitosti „Památky zesnulých“.

od 06:00 dne 27.10.2020 

do 06:00 dne 05.11.2020

 mapa

Omezení dopravy na usecích:

Dvorní část nám. Budovatelů podél domů č.p. 1396-1400,

nám. Budovatelů u domu č.p. 1411

ul. Mírová u křižovatky s ul. Erbenova,

dvorní část na ul. Havířská nedaleko domu č.p. 1186,

tř. Družby u křižovatky s ul. Janáčkova,

 

V souvislosti s realizací „ Karviná-Nové Město, ul. Janáčkova, Erbenova – rekonstrukce stok „BVIb5“ a BVIe“, „Karviná-Nové Město, ul. Janáčkova, nám. Budovatelů, Erbenova – Výměna vodovodních řadů“, Karviná-Nové Město, tř. Družby č.p. 1396-1400 – rekonstrukce stok „BVIC“ a BVIC2“ a „Karviná-Nové Město, tř. Družby č.p. 1396-1400 – výměna vodovodního řadu".

od 26.10.2020 

do 31.05.2021

 mapa

Oprava místní komunikace Sadová - odstranění současného zpevněného povrchu a navezení nových konstrukčních vrstev včetně zpevnění obrubami a položení nového živičného povrchu

od 15.10.2020 

do 15.11.2020

 mapa

Oprava popraskaného povrchu komunikace ke garážím a přilehlého parkoviště na ulici Na Kopci mezi č.p. 2134/50 a 2138/56 v Karviné-Mizerově.

od 12.10.2020 

do 30.11.2020

 

Úplná uzavírka ul. U Lesa v Karviné-Ráji v úseku od domu čp. 730/1 po křižovatku s ul. Haškovou celkové délce cca 250m

od 06:00 31.08.2020

do 18:00 27.11.2020

mapa

 Místní komunikace ul. Fryštátská (úsek od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Zámecká) v Karviné-Fryštátě

Objízdná trasa povede po ul. Zámecká.

Důvod: konání „Farmářských trhů“

20.05.2020 od 06:00 do 20:00 hod

17.06.2020 od 06:00 do 20:00 hod

15.07.2020 od 06:00 do 20:00 hod

19.08.2020 od 06:00 do 20:00 hod

16.09.2020 od 06:00 do 20:00 hod

21.10.2020 od 06:00 do 20:00 hod

18.11.2020 od 06:00 do 20:00 hod

 

 

Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

 

Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení. Data o uzavírkách jsou přebírána z Jednotného systému dopravních informací (JSDI).

Pro celostránkové zobrazení mapy klikněte zde.