Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Komunikace

Období

Mapa

Oprava popraskaného povrchu na parkovišti u Urnového háje v Karviné-Mizerově.

od 29.09.2020 

do 13.10.2020

 mapa

Uzavírka ul. Borovského - průjezd do Polska z důvodu opravy ul. Juliana Tuwima v Polsku

od 28.09.2020

do 01.10.2020

 mapa

Úplná uzavírka silnice III/479 v Karviné-Dolech (úsek od křižovatky se silnicí I/59 po 100 za železničním přejezdem)

- oprava povrchu vozovky

- objízdná trasa po silnici I/59, II/474, III/47212 v obci Karviná a Horní Suchá

od 07:00 - 16.09.2020

do 16:00 - 23.09.2020

 mapa

Oprava zpevněné plochy před garážemi na ul. Ciolkovského č.p. 726/38 až 729/32 v Karviné-Ráji

od 14.09.2020 

do 14.09.2020

 

Úplná uzavírka ul. Nedbalova, od č.p. 1711 po zásobovací rampy v Karviné - Novém Městě - oprava havárie na přípojce dešťové vpusti na kanalizační řád

od 06:00 - 09.09.2020

do 24:00 - 16.09.2020

mapa

Úplná uzavírka ul. U Lesa v Karviné-Ráji v úseku od domu čp. 730/1 po křižovatku s ul. Haškovou celkové délce cca 250m

od 06:00 31.08.2020

do 18:00 27.11.2020

mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Závodní (úsek od křižovatky s místní komunikací ul. Jaroslava Vrchlického po rozhraní bytového domu č.p. 2420/27 a 2421/29)     

  I. etapa – úsek od křižovatky s místní komunikací ul. Jaroslava Vrchlického po křižovatku s ul. Dělnická, (uzavřený úsek 110 m)

  II. etapa – úsek od křižovatky s místní komunikací ul. Dělnická po rozhraní bytového domu č.p. 2420/27 a 2421/29, (uzavřený úsek 170 m)

I. etapa

od 06:00 - 07.07.2020

do 18:00 - 02.08.2020


II. etapa

od 06:00 - 03.08.2020

do 18:00 - 13.09.2020

 

 Místní komunikace ul. Fryštátská (úsek od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Zámecká) v Karviné-Fryštátě

Objízdná trasa povede po ul. Zámecká.

Důvod: konání „Farmářských trhů“

20.05.2020 od 06:00 do 20:00 hod

17.06.2020 od 06:00 do 20:00 hod

15.07.2020 od 06:00 do 20:00 hod

19.08.2020 od 06:00 do 20:00 hod

16.09.2020 od 06:00 do 20:00 hod

21.10.2020 od 06:00 do 20:00 hod

18.11.2020 od 06:00 do 20:00 hod

 

 

Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

 

Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení. Data o uzavírkách jsou přebírána z Jednotného systému dopravních informací (JSDI).

Pro celostránkové zobrazení mapy klikněte zde.