Dopravní omezení

uzavirka2.jpg Přehled aktuálních uzavírek a dopravních omezení na území města.


Komunikace

Období

Mapa

Částečná uzavírka silnice III/4689 v místě propustku ev. č. 4689-1P (km 1,689), jízdní pruh směr Karviná (1. etapa), v obci Petrovice u Karviné z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce propustku ev. č. 4689-1P, km 1,689 v Petrovicích u Karviné“

od 08.07.2020

do 07.08.2020

mapa

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Závodní (úsek od křižovatky s místní komunikací ul. Jaroslava Vrchlického po rozhraní bytového domu č.p. 2420/27 a 2421/29)     

  I. etapa – úsek od křižovatky s místní komunikací ul. Jaroslava Vrchlického po křižovatku s ul. Dělnická, (uzavřený úsek 110 m)

  II. etapa – úsek od křižovatky s místní komunikací ul. Dělnická po rozhraní bytového domu č.p. 2420/27 a 2421/29, (uzavřený úsek 170 m)

I. etapa

od 06:00 - 07.07.2020

do 18:00 - 02.08.2020


II. etapa

od 06:00 - 03.08.2020

do 18:00 - 13.09.2020

 

Úplná uzavírka účelové komunikace veřejně přístupné ul. Dr. Olszaka (úsek od křižovatky s ul. Karola Śliwky po ul. park Bedřicha Smetany), v městské části Karviná-Fryštát

od 06:00 - 07.07.2020

do 18:00 - 21.08.2020

 

 Úplná uzavírka silnice III/4749 ve Stonavě z důvodu realizace stavby „Oprava důlní škody – rekonstrukce mostu ev. č. III/4749 – 4 přes místní potok ve Stonavě“

od 06:00 - 01.07.2020

do 18:00 - 31.08.2020

mapa

 Místní komunikace ul. Těšínská v Karviné-Loukách, v místě železničního přejezdu P 8289 (v drážním km 326,208) - úplná uzavírka z důvodu realizace stavby „Oprava trati v úseku Louky nad Olší – Darkov“

dne: 21.08.2020

od 07:30 do 17:30

 

 Oprava vozovky a parkoviště Karviná - Nové Město, ul. Urxova od křižovatky s ul. Havířstká po křižovatku s ul. Čapkova.

od 25.05.2020

do 19.07.2020

mapa

 Místní komunikace ul. Fryštátská (úsek od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku s ul. Zámecká) v Karviné-Fryštátě

Objízdná trasa povede po ul. Zámecká.

Důvod: konání „Farmářských trhů“

20.05.2020 od 06:00 do 20:00 hod

17.06.2020 od 06:00 do 20:00 hod

15.07.2020 od 06:00 do 20:00 hod

19.08.2020 od 06:00 do 20:00 hod

16.09.2020 od 06:00 do 20:00 hod

21.10.2020 od 06:00 do 20:00 hod

18.11.2020 od 06:00 do 20:00 hod

 
 Silnice I/67, Karviná - Fryštát

I. etapa

od 22.07.2019

do 22.10.2019

zimní přestávka 

18.11.2019 - březen 2020

II. etapa

od 11.05.2020

do 13.09.2020

mapa

 

Jednotný systém dopravních informací v ČR pro veřejnost – www.dopravniinfo.cz

 

Kliknutím do mapy získáte bližší informace o konkrétním dopravním omezení. Data o uzavírkách jsou přebírána z Jednotného systému dopravních informací (JSDI).

Pro celostránkové zobrazení mapy klikněte zde.