Poradenské a konzultační dny České obchodní inspekce 2023

Budova C_03.jpg Poradenské a konzultační dny České obchodní inspekce pro potřeby občanů.


Poradenské a konzultační dny České obchodní inspekce pro potřeby občanů budou probíhat i v roce 2023. Tyto se budou konat v budově C Magistrátu města Karviné, na živnostenském oddělení Odboru správního, ul. Karola Śliwky 50/8a v Karviné-Fryštátě (1. poschodí, kancelář č. 219) v těchto termínech:

  • 12. ledna
  • 9. února
  • 9. března
  • 13. dubna
  • 11. května
  • 8. června
  • 14. září
  • 12. října
  • 9. listopadu
  • 14. prosince

Kontakt na Českou obchodní inspekci: ul. Provozní 549/1, Ostrava – Třebovice Telefon: +420 222 703 404