Jiné export PDF

Ing. Pavla Křístková

Osobní číslo  
Adresa  
Telefon 596 387 473
Mobil
Fax
Email
Odbor/oddělení Oddělení živnostenské
Číslo místnosti C/223
Funkce oddělení živnostenské
Směna Odbor správní