Jiné export PDF

Ing. Petr Mikula

Osobní číslo  
Adresa  
Telefon 596 387 236
Mobil
Fax
Email
Odbor/oddělení Oddělení Kancelář primátora
Číslo místnosti A/55
Funkce Oddělení Kancelář primátora
Směna Oddělení Kancelář primátora