Jiné export PDF

Ing. Natálie SzeligováPh.D.

Adresa  
Telefon 596 387 417
Mobil
Fax
Email
Odbor/oddělení oddělení územního plánování a životního prostředí
Číslo místnosti B/87