Kontakty

Celé jméno Telefon Email Odbor/oddělení Číslo místnosti
Ing. Šárka Kubicová
596 387 280 oddělení strategií a plánování C/424
Libor Kubiena
strážník MP/
Soňa Kubová
596 387 419 oddělení územního plánování a životního prostředí B/85
Šárka Kubušová
596 387 288 oddělení majetkoprávní B/72
Ing. Miroslav Kufa
596 387 239 oddělení stavebního úřadu B/95
Rudolf Kuchár
strážník MP/
Ing. Zuzana Kuchelová
596 387 324 oddělení provozu a údržby majetku B/60
Roman Kunštár
596 311 649 operační MP/
Mgr. Petra Kyšková
596 387 750 oddělení právní B/106
Ing. Renáta Kytková
596 387 745 oddělení školství, kultury a sportu C/426
Ing. Ivana Lanzendörferová
596 387 430 oddělení poplatků a pohledávek C/313
Bc. Milan Laryš
596 387 738 oddělení dopravněsprávní C/225
Renáta Laryšová
596 387 713 oddělení dopravněsprávní C/120
Ivana Legerová
596 387 237 Oddělení Kancelář primátora A/35
Ivana Ličková
596 387 362 oddělení bytové B/28
Bc. Aleš Lojkásek
596 387 454 oddělení územního plánování a životního prostředí B/81
Ing. Iveta Lovaštiková
596 387 332 oddělení územního plánování a životního prostředí B/90/II
Bc. Martina Luzarová
596 387 481 oddělení strategií a plánování C/444
Pavel Lyčka
596 387 257 oddělení provozu a údržby majetku B/31
Michal Macko
596 387 726 oddělení informačních služeb B/115

Stránka: ‹‹      4 5 6 7 9 11 12 13 14      ››