Oznamování protiprávního jednání

V případě, že nevyplníte Vaše kontaktní údaje, bude formulář odeslán jako anonymní.

Oblasti, jejichž porušení se musí oznámení týkat

Povinné položky jsou označeny hvězdičkou.

CAPTCHA Image   Reload Image

Upozornění: Neuvedete-li do oznámení Vaše kontaktní údaje (např. e-mail, telefon nebo kontaktní adresu), nebudeme moci Vás vyrozumět o přijetí oznámení, bude ztížen výkon prošetřování Vašeho oznámení pro nedostatek relevantních informací, potažmo Vás nebudeme moci informovat o přijatých opatřeních.

Vyplněním toho formuláře beru na vědomí, že Statutární město Karviná, Magistrát města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná – Fryštát, IČO: 00297534, coby správce osobních údajů, zpracovává uvedené osobní údaje, a to za účelem prošetření Vašeho oznámení a informování o přijetí opatření k předejití nebo nápravě protiprávního vztahu a to po dobu, která je nezbytná pro plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zákona č, 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 17 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
Více informací k ochraně osobních údajů naleznete zde: https://www.karvina.cz/magistrat/ochrana-osobnich-udaju