Odbor sociální

Odbor sociální zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí a v rámci sociálně-právního poradenství pomoc a podporu jednotlivcům a rodinám v nepříznivé sociální situaci. Dále zajišťuje agendu žádostí o umístění občanů do bytových domů pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Senior taxi, parkovací průkazy, veřejné opatrovnictví a realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb, včetně dotačního řízení sociálních a návazných služeb.


Vedoucí odboru

smuzova.jpg qr smužová.png

Mgr. Martina Smužová MPA
Odbor sociální
Telefon: 596 387 200
Email:

 

Členění odboru

Oddělení sociálních věcí


Vedoucí

mgr Bc. Wieslawa Fukalová
oddělení sociálních věcí
Telefon: 596 387 353
Email:

 Umístění

 • Budova "D", ul. Karola Śliwky 219/15 (mapa)

Zajišťuje

 • výkon funkce veřejného opatrovníka u občanů omezených ve svéprávnosti,
 • agendu zvláštních příjemců dávek důchodového pojištění, v případě, že občan není schopen přijímat dávky důchodového pojištění, rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce,
 • uzavírání smluv o poskytování sociální služby dle zákona o sociálních službách, u osob, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce,  
 • realizaci činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob, včetně činnosti sociálního kurátora,
 • romskou problematiku,
 • koordinaci Systému integrované podpory seniorů nad 75 let (SIPS)

        

...

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Bc. Silvie Baurová
oddělení sociálních věcí
596 387 215 D/106
Bc. Yvona Dziadková
oddělení sociálních věcí
596 387 318 D/324
mgr Bc. Wieslawa Fukalová
oddělení sociálních věcí
596 387 353 D/305
mgr Barbora Górecká
oddělení sociálních věcí
596 387 212 D/106
Mgr. Marie Hlaváčová
oddělení sociálních věcí
596 387 273 D/314
Bc. Elen KolářováDiS.
oddělení sociálních věcí
596 387 238 D/324
lic. Jana Koleková
oddělení sociálních věcí
596 387 375 D/323
PhDr. Alois KubienaMBA
oddělení sociálních věcí
596 387 376 D/323
Taťána MirováDiS.
oddělení sociálních věcí
596 387 467 D/111
Bc. Andrea Mokričková
oddělení sociálních věcí
596 387 235 D/316
Ing. Bc. Jana Musiolková
oddělení sociálních věcí
596 387 289 D/111
Mgr. Renáta Ondříšková
oddělení sociálních věcí
596 387 269 D/322
Bc. Petra Paloncyová
oddělení sociálních věcí
596 387 293 D/325
Mgr. Iva PaluchováDis.
oddělení sociálních věcí
596 387 634 D/323
Mgr. Zuzana StiborováDiS.
oddělení sociálních věcí
596 387 348 D/314
Bc. Jarmila Szurmanová
oddělení sociálních věcí
596 387 361 D/325
Bc. Jana ValouchováDiS.
oddělení sociálních věcí
596 387 382 D/304
Mgr. Bc. Zlatuše Viačková
oddělení sociálních věcí
596 387 102 D/316

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí


Vedoucí

Mgr. Brigita Svoreňová DiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Telefon: 596 387 772
Email:

Umístění

 • Budova "C", ul. Karola Śliwky 50/8A (mapa)

Zajišťuje

 • odborné poradenství a pomoc v oblastech péče a výživy nezletilého dítěte, úpravy styku dítěte s rodiči po jejich rozchodu
 • výkon opatrovnictví, poručnictví a zástupování dítěte ve věcech dědického řízení a jiných majetkových záležitostí
 • odborné poradenství a pomoc v oblasti náhradní rodinné péče - osvojení, pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu
 • poskytování pomoci dětem ohroženým z důvodu špatné péče, zanedbávání, týrání a zneužívání  
 • odborné poradenství a pomoc v oblasti řešení výchovných problémů dětí spočívajících zejména v zanedbávání povinné školní docházky, zneužívání alkoholu a drog, páchání protiprávního jednání (trestná činnost a přestupky)
 • podrobný popis činností OSPOD je uveden ve Standardu č. 3  Standard č. 3: Informovanost o výkonu SPOD

 

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Bc. Marcela Bulantová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 760 C/404
Bc. Anna Burgetová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 757  
Mgr. Vladislava Doktorová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 783 C/416
Mgr. et Bc. Tamara Gajdzioková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 769 C/412
Bc. Lucie Haltufová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 775 C/504
Jana HanuskováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 758 C/416
Renáta Jančíková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 768 C/408
Ing. Bc. Daniela Jarošová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 761 C/407
Bc. Veronika Juroszková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 789 C/418
Mgr. Lucie KabotováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 767 C/415
Mgr. Marcela Kowalová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 766 C/411
mgr Bc. Jarmila Mazáková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 667 C/503
Irena MinarčíkováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 788 C/414
Mgr. Karin Pieczková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 762 C/506
Bc. Magdalena Pustayová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 779 C/416
Mgr. Kateřina Sporyschová
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 771 C/403
Mgr. Brigita SvoreňováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 772 C/417
Kateřina ŠpandelováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 755 C/415
Mgr. Jana ŠutováDiS.
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 770 C/413
Mgr. Monika Žáčková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 776 C/414
Bc. Adriana Žídková
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
596 387 774 C/505

Oddělení sociálního plánování a podpory


Vedoucí

Bc. Jana Gavlovská
oddělení sociálního plánování a podpory
Telefon: 596 387 339
Email:

Umístění

 • Budova "D", ul. Karola Śliwky 219/15 (mapa)

Zajišťuje

 • realizaci procesu dotačního řízení u sociálních a návazných služeb z rozpočtu SMK (DOTACE kód S)
 • provoz Městských klubů seniorů a Spolkového domu,
 • vedení agendy žádostí o umístění občanů do bytových domů pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • koordinaci procesu komunitního plánování (KPSS),
 • vydávání "Parkovacích průkazů" označující vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (O7 a O2),

Kontakty

Celé jméno Telefon Email Číslo místnosti
Pavlína Fiedorová
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 398 D/321
Bc. Jana Gavlovská
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 339 D/317
Helena Kniežová
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 240 D/318
Bc. Karin Neugebauerová
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 300  
Bc. Dita Patrmanová
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 225 D/204
mgr Bc. Marie Pollaková
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 349 D/210
Bc. Petra Vysocká
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 314 D/210
Bc. Andrea Wiechećová
oddělení sociálního plánování a podpory
596 387 248 D/321

 

 

‹‹   Předchozí    2

Spolkový dům

 

Komunitní plánování

 

Informační leták OSPOD

 

Vzory návrhů k podání soudu ve vztahu k dítěti

Níže uvedené vzory jsou použity z publikace "Vzory smluv a podání" vydané nakladatelstvím Linde Praha, kdy jde o 14. vydání z aktuálními vzory po nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle stavu k 1.1.2014. Autoři publikace jsou Škárová, Vaněk, Balcarová, Nováková a kolektiv autorů.

 
‹‹   Předchozí    2