slider-1920x600-kotliky-kampan.jpg Příjem žádostí o kotlíkové dotace je ukončen


Dne 22. května byla v rámci 3. kola přijata poslední žádost s pořadovým číslem 3/10000.